Etiket: Belh

Nizamül-Mülk

Nizam-ül Mülk

Baktria

Baktriya (Farsça: باخت Bâhtar) ya da Toharistan, Hindukuş Dağları (هندوکش) ve Ceyhun Irmağı arasında yer alan, merkezi bugünkü Belh şehri olan o dönemki adı ile Baktra / Balhika / Bahdi olan, Afganistan sınırları içindeki antik bir ülkedir. Baktrialılar b...

Bilge Kaan

Mezar-ı Şerif

Afganistan`ın kuzey kesiminde kent. Afganistan`ın 4. büyük şehri olan Mezar-ı Şerif aynı zamanda Belh ilinin yönetim merkezidir. Özbekistan sınırının 56 km güneyinde, deniz seviyesinden 380 m yüksekte yer alır. Adı, Hz. Ali`nin mezarının burada bulunduğu...

Nizamiye Medresesi

Büyük Selçuklular zamanında kurulan vezir Nizamülmülk`ün adıyla anılan medreseler. En büyüğü, Bağdat`taki Nizamiye Medresesi olup, İsfahan, Nişabur, Belh, Herat, Basra, Musul ve Amul`da benzerleri vardı. Bkz: Nizamiye Medreseleri

Nizamiye Medreseleri

Nizamiye Medreseleri, Büyük Selçuklular zamanında kurulan vezir Nizamülmülk`ün adıyla anılan medreseler. En büyüğü, Bağdat`taki Nizamiye Medresesi olup, İsfahan, Nişapur, Belh, Herat, Basra, Musul ve Amul`da benzerleri vardı.