Etiket: Benzetim

Similasyon

Benzetim, simülasyon veya öğrence, teknik olmayan anlamda bir şeyin benzeri veya sahtesi anlamında kullanılır. Teknik anlamda gerçek bir dünya süreci veya sisteminin işletilmesinin zaman üzerinden taklit edilmesidir.

Donanım tanımlama dili

Elektronik devrelerin tanımlanması amacıyla kullanılan herhangi bir bilgisayar dilinin sınıfına “Donanım Tanımlama Dili” veya DTD denmektedir. Donanım tanımlama dili devrenin; yürüttüğü işlemi, tasarımını ve benzetim (simülasyon) yoluyla doğrulamasını ger...

Anten Çizgesi

Anten çizgesi, bir antenden yayınlanan enerjinin göreli yoğunluğu, veya elektrik ya da manyetik alan kuvvetlerini yöne bağlı olarak gösterir. Bir radar anteninin yönsel karakteristiklerini gösterir.

Monte Carlo benzetimi

Monte Carlo Benzetimi, fiziksel ve matematiksel bazı sistemlerin benzetiminde kullanılır. Genelde rassal (``random``) değişkenlerin sisteme etkisinin incelenmesi için kullanılır. Genelde rassal değişkenler için rastgele sayılar üreten bir algoritma ile ça...

simülasyon

Benzetim, simülasyon veya öğrence, teknik olmayan anlamda bir şeyin benzeri veya sahtesi anlamında kullanılır. Teknik anlamda gerçek bir dünya süreci veya sisteminin işletilmesinin zaman üzerinden taklit edilmesidir.

Simulation

Benzetim, simülasyon veya öğrence, teknik olmayan anlamda bir şeyin benzeri veya sahtesi anlamında kullanılır. Teknik anlamda gerçek bir dünya süreci veya sisteminin işletilmesinin zaman üzerinden taklit edilmesidir.