Etiket: Big Bang

Stephen W. Hawking

Kozmolog

Kozmoloji veya (evren bilimi), bir bütün olarak Evren'i konu alan bilim dalının ismidir. Kozmoloji sözcüğü Türkçeye Yunanca κοσμολογία (cosmologia, κόσμος [kozmos] düzen, bütün + λογια [logia] söylev) sözcüğünden türemiştir.

Kara enerji

Bilinen fizik kurallarına göre; herhangi bir şekilde hareketlendirilen bir şey ya zamanla hızı azalarak durur ya da hiç bir enerji kaybı yoksa aynı hızla hareketine devam eder. Örneğin elimize bir cisim alıp fırlatırsak mutlaka hızı azalır ve durur. Çünkü...

Gözlemlenebilir evren

Gözlemlenebilir evren (ayrıca Hubble hacmi), Big Bang evrenbiliminde kullanılan bir sözcük olup, gözlemci konumunda merkezli bir yuvar içerisinde kalan bölgeyi tanımlar. Bu bölge içerdiği tüm nesnelerin gözlemci tarafından gözlemlenebilir olacak en küçük...

Gözlemlenebilen evren

Gözlemlenebilir Evren, evren biliminde kullanılan bir sözcük olup gözlemci konumunda merkezli bir yuvar içerisinde kalan bölgeyi tanımlar.

Büyük Patlama Teorisi

Büyük Patlama ya da Big Bang, evrenin yaklaşık 13,7 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan meydana geldiğini savunan evrenin evrimi kuramı ve geniş şekilde kabul gören kozmolojik model. İlk kez 1920’lerde Rus kozmolog ve matematikçi Alexander F...

Büyük Patlama

Evrenin oluşumunu açıklamada kullanılan bir teori türü. Teoriye göre, evren günümüzden en az on milyar yıl önce, çok yüksek sıcaklık ve yo­ğunluktaki bir yapıdan büyük bir patlama so­nucu oluşmuş olup, bu yapıdan, söz konusu patlama ve genişleme sonucunda...

Stephen Hawking

1942 yılında Oxford kentinde doğan Stephen Hawking University College'da Trinity College'da öğrenim gördü. Daha sonra Caius College'da öğretim görevlisi oldu. 1960'ların başında tedavisi olmayan amyotrofik lateral skleroz hastalığına yakalandı.

evrenbilim

Evrenbilim ya da Kozmoloji; evreni, evrenin oluşumu ve yapısını, gelişim aşamalarını teorik olarak inceleyen bilim dalıdır. Kozmoloji ile uğraşan bilim adamlarına kozmolog veya evrenbilimci denir. Kozmologlar kozmoloji çalışmaların içerisinde astronominin...

Big Crunch

Kozmolojide evrenin tekrar kendi üzerine çökmesine verilen addır.

kozmoloji

Everen bilim. Bir fenomenler toplumu olarak görülen evreni, bilimsel verilerle metafiziksel süpekülasyonu bir araya getirerek konu alan felsefe dalı.