Kozmoloji

Kısaca: Everen bilim. Bir fenomenler toplumu olarak görülen evreni, bilimsel verilerle metafiziksel süpekülasyonu bir araya getirerek konu alan felsefe dalı. ...devamı ☟

kozmoloji
Kozmoloji

Everen bilim. Bir fenomenler toplumu olarak görülen evreni, bilimsel verilerle metafiziksel süpekülasyonu bir araya getirerek konu alan felsefe dalı.

Kainatın yapısını, bir bütün halinde inceleyen ilim. Kozmoz kelimesi, uzayın güzelliği anlamına gelir. Kozmoloji çalışmaları, çok eski zamanlara kadar uzanmaktadır. Modern kozmoloji ise Einstein’in izafiyet teorisi neticesinde 1917’den sonra ortaya çıkmıştır.

Kozmoloji ile ilgili çalışmalar, tahminen M.Ö. 4000 yıllarında Mezopotamya’da başladı. Bu devirde kozmoloji, astroloji ile astronominin karışımı idi ve kainatdaki bütün maddelerin dünya etrafında döndüğü iddia ediliyordu.

kozmoloji

Türkçe kozmoloji kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. cosmology

kozmoloji

evrenbilim.

kozmoloji

Türkçe kozmoloji kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Kosmologie

kozmoloji

Evren bilimi.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

kozmoloji Resimleri

Kozmoloji
3 yıl önce

Kozmoloji (evren bilimi), bir bütün olarak evreni konu alan bilim dalıdır. Kozmoloji sözcüğü Yunanca κοσμολογία (cosmologia, κόσμος [kozmos] düzen, bütün...

Evrenbilim, Astrofizik, Astronomi Portalı, Big Bang, Biyoloji, Evren, Fizik, Gezegen, Gökada, Gökbilim, Karadelik
Fiziksel kozmoloji
6 yıl önce

Fiziksel evren bilimi veya fiziksel kozmoloji, bir gök bilimi dalıdır. Evren'deki en büyük yapılarla ve Evren'in dinamikliğiyle ilgilenir, Evren'in oluşumu...

Dinî kozmoloji
6 yıl önce

Dinî kozmoloji veya dinî evrenbilim, bilimsel kanıtlara dayanan değil de dinî düşünce ve yargılara dayanan evren anlayışları için kullanılan genel bir...

Diní® kozmoloji, Din, Taslak, Tektanrıcı, Fizikí® kozmoloji
Kozmogoni
3 yıl önce

gelirken, gonos kökü "döl, doğmak" anlamlarına gelir. Kozmoloji terimi ile karıştırılmamalıdır. Kozmoloji, bir başka adıyla evrenbilim, evreni inceleyen daldır...

Tom Kibble
6 yıl önce

çok Kuantum alan kuramı, özellikle yüksek enerjili parçacık fiziği ve kozmoloji üzerine yoğunlaşmıştır. Higgs bozonu ve Higgs mekanizması üzerindeki çalışmalarıyla...

Kozmolojik Sabit
3 yıl önce

Kozmolojide, kozmoloji sabiti (genellikle Yunan harf lambda ile gösterilir: Λ) uzaydaki vakum enerjisinin değeridir. Başlangıçta esasen Einstein tarafından...

Kozmolojik sabit, Einstein, Fizik, Hubble, Taslak
Astronomi
3 yıl önce

büyük ölçüde astronomi ve fiziğe dayalı olan Büyük Patlama kuramı yoluyla kozmoloji özellikle 20. yüzyılda büyük gelişmeler göstermiştir. 20. yüzyılın bu...

Gökbilim, Ali Kuşçu, Apollo 11, Astrobiyoloji, Astrofizik, Astroloji, Astronomi, Astronomi Portalı, Bilim, Biruni, Dünya atmosferi
Metallik
6 yıl önce

Gökbilim ve fiziksel kozmolojide, bir nesnenin metal bolluğu (Z) , özdeğinin hidrojen (X) ve helyum (Y) dışında içerdiği kimyasal elementlerin oranıdır...

Metallik, Bulutsu, Evren, Gökbilim, Helyum, Hidrojen, Karbon, Taslak, Doğabilimsel evrenbilim