Etiket: Buselik

Şehnazbuselik

Tahirbuselik

Tahirbuselik (Tâhir Bûselik), Klasik Türk müziğinde birleşik bir makam. Bakınız: tahir ve buselik makamları.

Nevabuselik

Nevabuselik (Nevâ Bûselik), Klasik Türk müziğinde birleşik bir makam.

Hicazbuselik

Hicazbûselik, Klâsik Türk müziğinde hicaz ile bûselik makamından oluşan bir birleşik makam.

Gerdaniyebuselik

Gerdaniyebuselik (Gerdâniye Bûselik), Klasik Türk müziğinde gerdaniye makamı ile buselik beşlisinden oluşan bir birleşik makam.

Beyati

Bayati (Bayâtî veya Beyâtî; Uygurca: بايات مۇقامى, bayat muqami, байат муқами), Klasik Türk müziğinde uşşak dörtlüsüne buselik beşlisi katılmasıyla yapılmış eski bir makam veya bayatlı ya da bayata ait olan .

Bayatibuselik

Bayatibuselik (Bayâtî/Beyâtî Bûselik), Klasik Türk müziğinde bayati makamının buselik beşlisi veya dörtlüsü ile sona ermesinden oluşan bir birleşik makam.

Dede Efendi

Hammâmîzade İsmâil Dede Efendi (d. 9 Ocak 1778, İstanbul - ö. 29 Kasım 1846, Mekke, Minâ), bestekâr. Babası geçimini hamam işletmeciliğiyle sağladığı için, Hammâmîzade adıyla tanınmıştır. Ancak günümüzde çoğu zaman Dede Efendi diye anılır.

nişaburek

Nişaburek (Nişâbûrek), Klasik Türk müziğinde rast makamı ve uşşak makamının buselik ``si`` perdesiyle oluşmuş bir makamdır.

muhayyerbuselik

Muhayyerbuselik (Muhayyer Bûselik), Klasik Türk müziğinde bir makam.

hisarbuselik

Hisarbuselik (Hisâr Bûselik), Klasik Türk müziğinde bir birleşik makamdır.

bayati

Bayati (Bayâtî veya Beyâtî; Uygurca: بايات مۇقامى, bayat muqami, байат муқами), Klasik Türk müziğinde uşşak dörtlüsüne buselik beşlisi katılmasıyla yapılmış eski bir makam veya bayatlı ya da bayata ait olan .

Ney

Klâsik Türk musikisindeki nefesli sazlardan biri. Bu musikideki ahenkler, ney'e göre yapıldığı için önemi büyüktür. 12 çeşidi...