Etiket: Dada

Performans sanatçısı

Performans sanatı, 1960'lı yıllarda ortaya çıkan, izleyicinin önünde canlı olarak icra edilen bir sanat biçimidir. Performans sanatı etkinlikleri bazen happening olarak da adlandırılır.

Karşı Sanat

Karşı Sanat, Anti-sanat olarak da bilinir, geleneksel sanat kavramlarına genel bir karşı çıkışı simgeleyen kavram.Dadacılık, gerçeküstücülük ve benzeri devrimci sanat akımlarınca benimsenmiş ve temelde içeriği aynı kalmakla birlikte, farklı anlamlarda kul...

Paris ekolü

Paris Okulu (Fransızca: École de Paris), Batı sanatında, yirminci yüzyılın ilk yarısında Paris'te yerleşik olan, benzer akımlarda yer almış sanatçıları anlatmak üzere kullanılan bir terimdir. I. Dünya Savaşı öncesinde Paris'te bulunan Pablo Picasso, Marc...

Paris Okulu

Paris Okulu (École de Paris), Batı sanatında, yirminci yüzyılın ilk yarısında Paris'te yerleşik olan, benzer akımlarda yer almış sanatçıları anlatmak üzere kullanılan bir terimdir.

Kurt Schwitters

Kurt Schwitters (d. 20 Haziran 1887, Hannover - ö. 8 Ocak 1948) resim, heykel, tipografi ve edebiyatla uğraşmış Alman sanatçıdır. 1917-18 arası Dışavurumculuk ve Kübizm`den etkilenmiş, 1918`da Hannover`de `Merz` adını verdiği bir Dada akımı yaratmış; etik...

Dada, Dursunbey

Dada, Balıkesir ilinin Dursunbey ilçesine bağlı bir köydür.

Bohumil Hrabal

Yazar bilgi kutusu

Neo-Dada

Neo-dada, genellikle 1950'lerin New York'unda Robert Rauschenberg ve Jasper Johns'ın çalışmış oldukları tarzı anlatmak için kullanılır. Bunun nedeni, bu sanatçıların, Dada akımına benzer olarak buluntu nesnelerden oluşturdukları kolaj ve asamblajlarla ant...

Görsel sanatlar akımları

Görsel sanat akımlar ve dönemler

Görsel sanat akımları

Görsel sanat akımlar ve dönemler

Robert Rauschenberg

Robert Rauschenberg, (d. 22 Eylül 1925 Port Arthur, Teksas - ö.

Jasper Johns

Jasper Johns, Jr. (``* 15 Mayıs 1930 Augusta, Georgia``) Amerikalı, ismi Pop sanatı ve Neo-dada ile anılan çağdaş ressamdır. Robert Rauschenberg ile birlikte modern soyut resimden pop sanatı ve kavramsal sanat arasındaki geçişte etkili olmuştur.

Somut Şiir Manifestosu

Augusto de Campos

Modern sanat

Genellikle 1880'lerin İzlenimcilerinden (Empresyonistlerden) 1960-70'lere kadar devam ettiği kabul edilen sanat dönemi.