Etiket: Devlet

Nafia Nazırlığı

Nafia Nazırlığı ilk defa II. Mahmut döneminde devlet yapısında yapılan yeniliklerin bir parçası olarak 1848 yılında kuruldu. 1873-1914 yılları

Vatansızlar

Heimatlos, apatride, stateless person gibi adlarla tanımlanan yurtsuzlar (vatansızlar), Yurtsuz Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme (1954)'ye göre "hiçbir devletin yasalarına göre kendi uyruğu saymadığı kişi"lerdir. Bunlar, yabancı sayılırlar ve bazı koş...

Türkiye'deki vakıf üniversiteleri

Vakıf üniversitesi, doğrudan devlete bağlı olmayan, bir vakıf tarafından özerk olarak işletilen üniversitedir. Türkiye'de, kanunlara göre vakıf üniversiteleri, Yükseköğretim Kurulunun önerisi üzerine kanunla kurulur.

Siyasetnâme

Siyâsetnâme, Arap, Fars, Hint ve Türk edebiyatlarında devlet adamlarına yöneticilik sanatına ilişkin bilgiler veren yapıtların genel adı. Genel olarak hükümdarlar için kaleme alınmış olan siyâsetnâmelerde onların sahip olması gereken nitelikler, saltanatı...

Miralay Ahmet Bey

Miralay Ahmet Bey Camii, Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan, adını onu yaptıran kişi olan Miralay Ahmet Bey'den alan camidir. Miralay Ahmet Bey tarafından yaptırılan eserler arasında Eski Hal Camii, 20 odalı bir medrese ve Bozcaada'da bulunan Alaybey Cami...

Milli Aşireti

Milli Aşireti, Türkiye´nin en büyük aşiretlerinden birisidir.

Mahmut Esat Güven

Mahmut Esat Güven, Kars Milletvekili ve İnşaat Mühendisi (d. 12 Şubat 1953, Kars)

Kişisel haklar

Bireysel haklar, bireylerin devlet ve diğer bireyler karşısındaki hak ve özgürlükleridir.

Düzenli Ordu

Düzenli ordu ; bir altyapıdan beslenerek belli bir emir komuta zinciri kurulması ve düşmana karşı topyekün bir direnişi sağlamaktır.Kısacası belirli bir devletin altında eğitimden geçirilmiş ve belirli bir düzen içinde oluşmuş askeri birliktir.

Devlet Güvenlik Mahkemeleri

Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM), Türk hukuk sistemine 1982 Anayasasıyla girmiş ve bir dönem "cumhuriyeti ve devletin iç ya da dış güvenliğini ilgilendiren" davalara bakmış ancak daha sonra kaldırılmış olan mahkemelerdir. Yapılan değişiklikle b...