Etiket: Doğu Roma

Lactantius

Lucius Caelius (ya da Caecilius?) Firmianus Lactantius Erken dönem Hristiyan yazar ve hatip (240 civarı - 320 civarı).

Atik Mustafa Paşa Camii

Atik Mustafa Paşa Camii (Cabir Camii), İstanbul'un Ayvansaray semtinde kiliseden camiye çevrilmiş bir dinî yapıdır. Doğu Roma döneminden kalma yapının eski adının ne olduğu tartışma konusudur.

Arnavutça dili

Arnavutça (gjuha shqipe, gûha şkîpe veya cuha şçipe), Arnavutların konuştuğu dil. Hint-Avrupa dil ailesi içinde özgün bir dildir.

Anotolyos Antlaşması

Attila'nın Doğu Roma (Bizans)'ya yaptığı seferde Hunlar, Trakya'ya girip başkent İstanbul'u kuşatmak üzere Büyükçekmece önlerine kadar geldi. Bunun üzerine İmparator Teodosyüs barış istedi.

Anatolios antlaşması

Attila'nın Doğu Roma (Bizans)'ya yaptığı seferde Hunlar, Trakya'ya girip başkent İstanbul'u kuşatmak üzere Büyükçekmece önlerine kadar geldi. Bunun üzerine İmparator Teodosyüs barış istedi.

İrene Di Monferrato

İrene Di Monferrato (d.1273, ö.Selanik 1315), Doğu Roma imparatoriçesi ve Monferrato markisi Büyük Gugllielmo V`in kızıdır. <ref>Büyük Larousse,cilt 11,sayfa 5761</ref>

Yoros Kalesi

Yoros kalesi İstanbul'da Anadolukavağı sırtlarındaki Doğu Roma döneminden kalma kaledir. İmparatorluk zayıf düştükten sonra Cenevizlilerin eline geçmiş ve uzun süre onların elinde kalmıştır; bu yüzden bir Ceneviz kalesi olduğu inancı doğmuştur.

Teya

Teya veya Teja, Theia, Thila, Thela, Teias (ö.