Etiket: Felsefeci

Foucault Sarkacı (kitap)

Foucault Sarkacı (İtalyanca: Il pendolo di Foucault), İtalyan yazar ve filozof Umberto Eco tarafından yazılmış roman. 1988 yılında yayımlanmıştır.

Takiyettin Mengüşoğlu

Takiyettin Mengüşoğlu (1905-1984), Felsefi antropoloji ve değerler üzerine çalışmalar yapmış Türk felsefeci.

Alain Badiou

Alain Badiou, (doğ. 1937, Rabat, Fas) önde gelen Fransız sol kanat düşünür,École Normale Supérieure ENS'nin eski Felsefe bölüm başkanı.

Roland Barthes

Fransız yazarı (Cherbourg 1915). "Yeni tenkit" akımının başta gelen temsilcilerinden, edebi yaratma olayını incelemede çağdaş dilbilim esaslarından esinlenir (le Degre Zero de l'Ecritııre [Yazının Sıfır Derecesi], 1953) ve yapısal araştırma akımına katıla...