Etiket: Filogenetik

Sınıf (Biyoloji)

Sınıf (Latince Classis), (İngilizce Class), Eki : -opsida

botanik

Botanik, bitkileri inceleyen bilim dalına denir.ayrıca Bitki bilimi. Botanik terimi, “Botane” (ot, çayır) veya “Botanikos” (ot, çayır) kelimelerinden alınmıştır. Yine aynı anlama gelen "fitoloji" tabiri ise Yunanca "Phyton" (bitki) ve "logos" (bilim) keli...

Classis

Sınıf (Latince Classis), (İngilizce Class), Eki : -opsida