Etiket: Fosil

İnsan türünün evrimi

İnsan evrimi, modern insanın (Homo sapiens) evrimsel kökenini ve ne tür evrimsel süreçlerle ortaya çıktığını incelediği gibi insanın en eski atalarını ve atasal kökenlerini de konu edinir. Bunun yanında insanla ortak ataları paylaşan ve insan ile yakın ak...

Paleopatoloji

Paleopatoloji, fosilleri ve kemik kalıntılarını inceleyerek, geçmişteki insan ve hayvan iskeletlerini etkileşmiş olan hastalıkları inceleyen bilim dalıdır. Hastalıkların geçmişteki seyrine bakarak gelecekte nasıl ilerleyeceğini anlamaya çalışır.

Paleopataloji

Paleopatoloji, fosilleri ve kemik kalıntılarını inceleyerek, geçmişteki insan ve hayvan iskeletlerini etkileşmiş olan hastalıkları inceleyen bilim dalıdır. Hastalıkların geçmişteki seyrine bakarak gelecekte nasıl ilerleyeceğini anlamaya çalışır.

Ilkel memeliler

Tek delikliler (Latince: Monotremata), memeliler sınıfına ait bir takım. Ilkel memeliler (Protheria) alt sınıfının varlığını sürdürmeye başarmış tek temsilcileridirler.

Fiziksel antropoloji

Biyolojik antropoloji (ya da Fiziksel antropoloji), biyolojik evrim, kalıtım, uyum ve varyasyon, primat morfolojisi ve insan evrimine ilişkin fosil kayıtları inceleyen bir bilim dalıdır.

Araucarioxylon arizonicum

Araucarioxylon arizonicum, kozalaklı ağaçların Arizona'da bulunan soyu tükenmiş bir türü. Triassic zamanda, Doğu Arizona'da "Kara Orman" olarak bilinen bölgede geliştiği bilinmektedir.

Araucarioxylon

Araucarioxylon arizonicum, kozalaklı ağaçların Arizona'da bulunan soyu tükenmiş bir türü. Triassic zamanda, Doğu Arizona'da "Kara Orman" olarak bilinen bölgede geliştiği bilinmektedir.

Aegytopithecus

Aegyptopithecus, Mısır'da Çöl bölgesi Fayyum'da bulunmuş fosil maymun cinsi. Adı Mısır Maymunu anlamına gelen, günümüzde daha yaygın olarak Propliopithecus diye adlandırılan bu soyu tükenmiş maymun cinsiyle ilgili fosil kemikler, 1964'te Oligosen'den (gün...

Aegyptopithecus

Aegyptopithecus, Mısır'da Çöl bölgesi Fayyum'da bulunmuş fosil maymun cinsi. Adı Mısır Maymunu anlamına gelen, günümüzde daha yaygın olarak Propliopithecus diye adlandırılan bu soyu tükenmiş maymun cinsiyle ilgili fosil kemikler, 1964'te Oligosen'den (gün...

İnsanın organik evrimi

İnsan evrimi, modern insanın (Homo sapiens) evrimsel kökenini ve ne tür evrimsel süreçlerle ortaya çıktığını incelediği gibi insanın en eski atalarını ve atasal kökenlerini de konu edinir. Bunun yanında insanla ortak ataları paylaşan ve insan ile yakın ak...

Viverravidae

Miyasidler (Miacoidea), etçiller (Carnivora) takımının ilkel bir üst familyası. Paleosen devri ile Eosen devirleri arasında yaşamışlardır.

Tek delikliler

Tek delikliler (Latince: Monotremata), memeliler sınıfına ait bir takım. Ilkel memeliler (Protheria) alt sınıfının varlığını sürdürmeye başarmış tek temsilcileridirler.

Miyasidler

Miyasidler (Miacoidea), etçiller (Carnivora) takımının ilkel bir üst familyası. Paleosen devri ile Eosen devirleri arasında yaşamışlardır.

Miacoidea

Miyasidler (Miacoidea), etçiller (Carnivora) takımının ilkel bir üst familyası. Paleosen devri ile Eosen devirleri arasında yaşamışlardır.

Miacidae

Miyasidler (Miacoidea), etçiller (Carnivora) takımının ilkel bir üst familyası. Paleosen devri ile Eosen devirleri arasında yaşamışlardır.