Etiket: Fredric Jameson

Aijaz Ahmad

Aijaz Ahmad tanınmış bir, Hintli Marksist edebiyat kuramcısıdır. Özellikle 1980'lerde, Fredric Jameson'ın 3. dünya edebiyatları makalesine verdiği yanıt ve başlayan polemikle dikkati çekti.

Postmodern Mimari

Postmodern mimari ilk örneklerinin 1950'lerde başlıdığı varsayılan ve günümüz mimarisinde de de etkisini sürdüren uluslar arası bir üsluptur. Mimarlıkla postmodernitenin habercisi, genellikle modernizmin sahip olduğu uluslar arası üslubun biçimciliğine bi...

Marxist edebiyat kuramı

Marksist edebiyat kuramı, temelini Marksist felsefe ve politika akımlarından alan ve edebiyat eleştirisine ekonomik, politik ve tarihsel açıdan bakmayı savunan bir düşünce sistemidir.

Marksist edebiyat kuramı

Marksist edebiyat kuramı, temelini Marksist felsefe ve politika akımlarından alan ve edebiyat eleştirisine ekonomik, politik ve tarihsel açıdan bakmayı savunan bir düşünce sistemidir.

Kuramdan Sonra

Kuramdan Sonra, Terry Eagleton'ı özel olarak kültür kuramının tarihsel izini sürdüğü ve bu bağlam üzerinden kuramın niteligini ve konumunu değerlendirdiği kitabıdır. Her kitabında görüldügü üzere, burada da hayli ironik, sivri ve oyunsu bir dil kullanan E...