Postmodern Mimari

Kısaca: Postmodern mimari ilk örneklerinin 1950'lerde başlıdığı varsayılan ve günümüz mimarisinde de de etkisini sürdüren uluslar arası bir üsluptur. Mimarlıkla postmodernitenin habercisi, genellikle modernizmin sahip olduğu uluslar arası üslubun biçimciliğine bir yanıt olarak "nüktenin, süslemenin ve göndermenin" geri dönüşüdür. ...devamı ☟

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Postmodern Mimari
3 yıl önce

Postmodern mimari ilk örneklerinin 1950'lerde başlıdığı varsayılan ve günümüz mimarisinde de etkisini sürdüren uluslararası bir üsluptur. Mimarlıkla postmodernitenin...

Postmodern mimari, Alanlar, Amerika Birleşik Devletleri, Aydınlanma Çağı, Bauhaus, Fredric Jameson, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Jacques Lacan, Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard
Postmodern felsefe
3 yıl önce

Ekonomik, siyasal ve toplumsal düzenlenişlerin ifadesi olan Postmodern durum'un yanı sıra, mimariden diğer sanat dallarına felsefe, din, toplum, kültür ve benzeri...

Postmodern felsefe, 1960, Althusser, Antropoloji, Aydınlanma Çağı, Bilim, Bilinç, Dil, Dilbilim, Eleştirel teori, Epistemoloji
Postmodernizm
3 yıl önce

yıllardan itibaren kullanılmaktadır. 1979 yılında Jean François Lyotard'ın "Postmodern Durum" adlı kitabıyla bir tartışma başlatmıştır. Teori alanında modernist...

Felsefe, 1. Dünya Savaşı, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 1934, 1943, 1950, 1960, 1980, 1997
Dekonstrüktivizm
3 yıl önce

çıkan postmodern mimari akımı. Yapıyı oluşturan mimari unsurların bütünlüğünün parçalanması, yüzeylerle yapılan oyunlar, dış cephe gibi mimari unsurların...

Postmodern müzik
3 yıl önce

Postmodern müzik, beste yapımında öteden beri kullanılagelmiş dizisellik akımına alternatif oluşturmak amacıyla 20. yüzyılda ortaya atılmış akımdır. Akımın...

William Pereira
3 yıl önce

Pereira (25 Nisan 1909 - 13 Kasım 1985), Portekiz kökenli Amerikalı mimar. Postmodern mimari akımını benimsemiş, Transamerica Piramidi gibi fütüristik tasarımlarıyla...

Mimarlık tarihi
3 yıl önce

sorunsalını ön plana çıkarmalarıdır. Postmodern mimari ilk örneklerinin 1950'lerde başladığı varsayılan ve günümüz mimarisinde de de etkisini sürdüren uluslararası...

Postmodernite
3 yıl önce

kullanımında postmodernite, -özellikle postmodern sanat ve postmodern mimariye atıfta bulunulurken- postmodern olma durumu veya koşulu (modern olana ardıl...