Etiket: Göstergebilim

Görünmez Kentler

Italo Calvino`nun en çok tanınan yapıtlarından biri. Kitapta, Marko Polo ile Kubilay Han`ın satranç oyununu anlatır. Calvino, anlatıyı göstergeler üzerine kurmuştur ve kitap göstergebilim açısından temel yazınsal yapıtlar asında yer alır.

Roland Barthes

Fransız yazarı (Cherbourg 1915). "Yeni tenkit" akımının başta gelen temsilcilerinden, edebi yaratma olayını incelemede çağdaş dilbilim esaslarından esinlenir (le Degre Zero de l'Ecritııre [Yazının Sıfır Derecesi], 1953) ve yapısal araştırma akımına katıla...