Etiket: Hücre biyolojisi

Seröz zarlar

Seröz bezler; hücreleri muköz bezlere göre daha küçük görünen, salgıları sulu ve akışkan olup, protein içeren yapıda salgı yapan bezlerdir. Çekirdekler bazal yarıda bulunur.

Plazma hücreleri

Plazma hücreleri, plazma B hücreleri ya da plazmositler; organizmanın sıvısal dirençliliğinde çok önemli rol oynayan, antikorları salgılayan immün sistem hücreleridir. Poligonal, oval veya yuvarlak şekilli, 10-20 mikron büyüklüğünde, koyu bazofilik sitopl...

Osmotik basınç

Ozmotik basınç suyun meydana getirdiği bir basınçtır.Belirli bir yoğunluğu olan her çözeltinin saf suyla etkileşmesi halinde, ilişkiye geçtiği saf suyu emebilmesi için aktif olan bir değeri vardır. Bu değere o çözeltinin "osmotik değeri" denir.

Bioteknoloji

Biyoteknoloji; hücre ve doku biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, fizyoloji ve biyokimya gibi doğa bilimlerinin yanı sıra makina mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği gibi mühendislik dalların...

Apoptozis

Apoptozis veya Apoptoz, (Yunanca: apoptōsis yani "(ayrılarak) düşmek"[1], apo="-den/-dan" ve ptosis="düşmek") programlanmış hücre ölümünün ana tiplerinden biridir. Bu tip, vücutta ihtiyaç duyulmayan veya anormalleşmiş hücrelerden kurtulmanın normal yoludu...

Tetra gametik kimerizm

Tanım;iki sperm tarafından ayrı ayrı döllenmiş iki ayrı yumurtanın gelişmesi ile oluşan iki embriyonun (çift yumurta ikizi kardeşlerin) gelişmenin erken döneminde (blastomer veya gastrula evrelerinde) birleşerek tek bir canlı olarak doğmalarına kimerizm d...

Sitrik asit çevrimi

Krebs döngüsü, trikarboksilik asit döngüsü veya Sitrik asit döngüsü, canlı hücrelerin besinleri yükseltgeyerek enerji elde etmesini sağlayan ve bütün yaşam biçimlerinde önemli bir yer tutan kimyasal süreçlerin son aşamasıdır. TCA devri olarak da bilinir.

Nükleozom

Nükleozomun yapısının anlaşılması Roger Kornberg 1974

Nükleosom

Nükleozomun yapısının anlaşılması Roger Kornberg 1974

Mikrokimerizm

Mikrokimerizm bir bireye ait az sayıda hücre veya DNA'nın başka bir bireyde bulunması haline verilen isimdir. Birçok çalışmada gebelikte anne ile fetüs arasında, kök hücre geçişleri olduğu gösterilmiştir.

Krebs çevrimi

Krebs çevrimi, canlı hücrelerin besinleri yükseltgeyerek enerji elde etmesini sağlayan ve bütün yaşam biçimlerinde önemli bir yer tutan kimyasal süreçlerin son aşaması. Sitrik asit çevrimi olarak da bilinir. 1937`de Sir Hans Adolf Krebs tarafından açıklığ...

Granülsüz endoplazmik retikulum

Granülsüz endoplazmik retikulumlar lipid sentezinde görevli hücrelerde bulunurlar. Membran üzerinde ribozomlar bulunmaz. Bir nevi paketleme görevi üstlenirler. Bu organel aynı zamanda hücrenin bir nevi damarı olarak kullanılır ve bazı maddelerin hücre içi...

Yumurta (hücre)

Yumurta, dişinin çoğalma hücresidir. Yumurta her hücre gibi çekirdek, sitoplazma ve hücre zarından oluşur. Yeni doğmuş bir kız bebeğin yumurtalıklarında çok sayıda olgunlaşmamış yumurta hücresi bulunur. Ergenlik çağından sonra, her ay yumurtalıklarda olgu...

Yağ hücresi

Yağ hücresi, bağ doku hücrelerinden biri olan bu hücre, yağ deposudur. Deri altından kalın, koruyucu bir tabaka halinde yer alırlar. Aynı zamanda vücudun enerji deposudur. İnsan vücudundaki en büyük hücrelerden biridir. Hücrelerin yüzeyinden bulunan iplik...