Etiket: Hüseyni

Uzzâl

Klasik Türk mûsikîsinde bir makam. Hicaz ailesi makamlarındandır. Karar perdesi Dügah (La), güçlü perdesi Hüseyni (Mi), yeden perdesi Rast (sol)`dür.

Faik Bey (Hacı)

Klasik Türk mûsikisinin büyük bestekarlarından biridir. Ondokuzuncu yüzyılın ilk yarısında Üsküdar`da doğdu ve 1891 yılında vefat etti. Dîni ve dindışı mûsiki alanında eserler verdi. Yılmaz Öztuna`nın verdiği listeye göre günümüze 170 kadar eserinin notas...

Hüseynî

Hüseyni (Hüseynî), Klasik Türk müziğinde dügah perdesinde karar kılan bir makam ya da mi notası. Anadolu'ya has bir makamdır.

Hüseyniaşiran

Hüseyniaşiran (Hüseynî Aşîrân), Klasik Türk müziğinde birleşik bir makam.

Dügah

Dügâh, Klasik Türk müziğinde bir birleşik makamdır.

Dilkeşhâveran

Hüseyni makamına Irak makamının dizisinden bir parçanın (örneğin makamın pest dörtlüsünün) eklenmesinden mürekkep/15`tir. Bu dörtlü (Segah dörtlüsünün Irak perdesindeki şeddi) ile Irak perdesinde durur. Güçlü birinci dereceden Hüseyni`nin güçlüsü olan Hüs...

Tatyos Efendi

Asıl adı Tateos Enkserciyan olan Tatyos Efendi, 1858 yılında İstanbul'da doğdu. Ermeni asıllı Osmanlı bestecilerin en büyüklerinden biri olan babası, Kilise Mugannisiydi. Tatyos Efendi müziğe dayısından kanun öğrenerek başladı.

dügâh

Dügâh, Klasik Türk müziğinde bir birleşik makamdır. Şedaraban makamından Saba terkibine veya nev-eser'in yegah perdesindeki şeddinden birkaç sesin eklenmesinden oluşur.

Ney

Klâsik Türk musikisindeki nefesli sazlardan biri. Bu musikideki ahenkler, ney'e göre yapıldığı için önemi büyüktür. 12 çeşidi...