Etiket: Herat

Yusuf Emiri

Yusuf Emiri Çağatayca yazan önemli bir Türk şairidir. Doğum tarihi bilinmiyor. Yaşamı hakkında fazla bir bilgi yoktur. (d. ? - ö.1433). 14. ve 15. yüzyıllarda yaşadığı Timur İmparatorluğu hükümdarı Şahruh`un oğlu Baysungur`un nedimi olduğu 1433`te Herat`t...

Herat Vilayeti

Herat Vilayeti (Farsça: هرات), Afganistan'ın 34 vilayetinden birisidir. Ülkenin batısında, batıdan İran'a sınırı olan vilayet Badgis, Ferah ve Gur vilayetleriyle komşudur.

Hindukuş Dağları

Orta Asya`da büyük bir dağ sırası. Tibet sınırında Karakum dağlarından ayrılır ve güneşe doğru uzanarak Afganistan`da Kabil şehrinin kuzeybatısında, biri Herat`a öbürü Kandmar`a giden iki kola ayrılır, 650 km boyunca uzanır. Yükseklikleri 6.000-7.500 metr...

Nizamiye Medresesi

Büyük Selçuklular zamanında kurulan vezir Nizamülmülk`ün adıyla anılan medreseler. En büyüğü, Bağdat`taki Nizamiye Medresesi olup, İsfahan, Nişabur, Belh, Herat, Basra, Musul ve Amul`da benzerleri vardı. Bkz: Nizamiye Medreseleri

Meragalı Hoca Abdülkadir

Abdülkadir Meragi (1360, Meraga - 1435, Herat), Fars besteci ve müzik bilginidir. İslam dünyasının müzik alanında en büyük isimlerinden olan Abdülkadir Meragi (Hace İbn ül-Gaybi de denir), Sultan Ahmet Celayir, Timur ve Şahruh'un saraylarında yaşamış, R.

Ali Şir Nevai

Ali Şir Nevai(1441-1501) Herat'ta doğmuştur, Özbek Türklerindendir. Babasının mesleği nedeniyle değişik yerleri dolaşmıştır. Son olarak babasının Horasan hâkimi Sultan Ebu'l Kâsım Babür'ün hizmetine girmesiyle Horasan'a yerleşmiştir. Bu arada Hüseyin Bayk...

Abdülkadir Meragi

ABDÜLKÂDİR MERÂGÎ (1353 ?-1435)Yerli ve yabancı kaynaklarda, Farabî ve İbni Sina birinci ve ikinci üstad sayıldıkları için , Üstad-ı Salis, Merâgalı Abdülkâdir, İbni Gaybî, Hoca Abdülkâdir, Merâgalı olarak anılan bu ünlü Türk bilgin ve mûsikîşinası Azerbe...