Etiket: Hinduizm

Sadu

Hinduizmde sadu, kendini dünya nimetlerinden çekmiş ya da yoga yapan (yogi) kişiler için kullanılan bir terim olup bu kişiler hayatın ilk üç Hindu amacının peşinden koşmaya boş vermiştir: kama (eğlence), artha (pratik amaçlar) ve dharma (görev). Sadular s...

Ganeş

Ganeşa (Sanskritçe: गणेश veya श्रीगणेश -tanrısal makamını ayrıştırmak için kullanılır, Ganesha, "Ganapataye"/"ganapati" olarak da bilinir), Hinduizm'deki en tanınmış ve saygı duyulan Tanrı temsillerinden birisidir. Şiva ve Parvati'nin ilk doğan oğludur.

Bindu

Bindu, Sanskritçe "nokta" anlamına gelen bir Hinduizm terimidir. İnanışa göre Bindu, tekliğin çokluk olduğu, yaratılışın vuku bulduğu noktadır. Şakta tantra felsefe ekolüne göre başın arkasında, Brahminlerin küçük bir perçem bıraktığı yerde, Bin...

İlk madde

İlk madde Batı okültizminde materia prima (Latince) adıyla, çeşitli tradisyonlarda değişik adlar altında ifade edilmiş olup, genellikle madde evreninin yaratılmış ilk hali olarak betimlenir. Bu, kendisinde bütün biçimleri, bütün tohumları içeren bir cevhe...

Tirumantiram

Tirumantiram, Hinduizm`in Saivism mezhebince kabul edilen, yaklaşık olarak MÖ.200 yılında Tamil dilinde yazılmış bir kutsal kitaptır.

Rama (avatar)

Rāmachandra veya daha sık kullanılan kısa ismiyle Rama (IAST'de rāma, राम (veya Sri Rama: श्रीराम) Devanagari'de) Vişnu'nun yedinci avatarıdır. Ayrıca Hinduizm'de Tanrı alametlerinin (görünüşlerinin) en önemlilerindendir.

Narasimha

Narasimha ("insan-aslan") (Narasingh, Narasinga olarak da bilinir) (Devanagiri: नरसिंह ) Hinduizm in Puranalarına göre Vişnu'nun bir avatarıdır. Bu avatar yarı insan yarı aslandır.

Nandi

Nandi ya da Nandhi (Sanskritçe: नंदी), Hint mitolojisinde Tanrı Şiva'nın üzerine bindiği ve Şiva'nın bekçiliğini yapan boğa biçimli bir Hindu tanrısıdır. Hemen hemen her Şiva tapınağında ana tapınma yerinin karşısında bir Nandi idolü görülebilir.

Mitraizm

Mitraizm ya da Mitra'nın Gizemleri Antik Yunan ve Roma dünyasının, Eleusis ve İsis gizleri olarak bilinen diğer gizli kültlerde, yani ezoterik olarak nitelendirilebilecek geleneklerde olduğu gibi, sadece bu külte kabul edilenlere açıklanan bir sır etrafın...

Maya (din)

Maya, Hinduizm`de kullanılan bir terim olup, tezahür etmiş alem denilen, insanın yaşadığı fiziksel alemin bir hayal, bir aldanmadan (illüzyon) ibaret olduğunu dile getiren kavramdır.

Manastır (anlam ayrım)

* Manastır, Osmanlı Devleti`nde Rumeli Vilayet merkezi olan, günümüzde Makedonya Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan bir şehir

Keşava

Keşava ya da Keşav (Sanskritçe: केशव) Hindu geleneğinde Krişna için kullanılan adlardan biridir. Keşava Sanskritçe, Keşav Hindi dilindeki okunuşudur.

Devi Gita

Hinduizm`in "Şakta" mezhebine ait bir kutsal kitaptır, literal olarak "Ana Tanrıça`nın şarkısı" anlamına gelir. Şakta`lar ana Tanrıça`yı, aynı zamanda "kozmik enerji" olarak tanımlamaktadırlar.

Beşinci unsur

Beşinci unsur (quintessence) kavramı birçok tradisyonda mevcut bir kavram olup, terim, maddenin dört unsur olarak kabul edilen ateş, hava, su ve toprak hallerinden daha farklı olan, algılanamayan halini ifade etmek üzere kullanılır. Terim, Batı’da bu anla...