Etiket: Hristiyanlık

Hıristiyanlıkta mezhepler

Hristiyanlıkta başlıca üç mezhep vardır. Bunlar: Katolikler, Protestanlar ve Ortodokslar'dır.

Iscariot

İznik Konsili

İznik Konsili, 325`te Roma İmparatorluğu topraklarında izinli olarak düzenlenen ilk resmi Hıristiyanlık toplantısı. Hıristiyanlık tarihindeki önemi çok büyüktür. Antik ismiyle Nicea`da (bugünkü İznik`te) toplanmıştır. İznik Konsili`nde Hıristyanlık`ın tem...

Ölü Deniz parşömenleri

Ölü Deniz Tomarları, bir kısmı İbranice, bir kısmı da artık ölü bir dil olan Aramice ile kağıt, deri veya bakır plakalar üzerine kaydedilmiş 600 civarında el yazmasıdır. Hrıstiyanlığın ve Museviliğin bilinen en eski yazılı kaynakları sayılırlar.

Salih (peygamber)

Sâlih (Arapça: صالح), İslam dininde kutsal sayılan bir peygamberdir.

Râhip

Papaz, Hıristiyan din adamı. Türkçeye 1300'lü yıllarda Rumca papas sözcüğünden geçmiştir.

Ruhban sınıfı

Ruhban sınıfı, başta Hıristiyanlık olmak üzere belirli bir din bünyesinde din adamlığını meslek olarak icra eden tüm kişiler. Aslen Hıristiyanlık terminolojisine ait olan ruhban sınıfı kavramı zaman zaman diğer dinler için de kullanılır.

Rastaman

Rastafarianizm Etiyopya'nın son imparatoru olan Haile Selassie (Ras Tafari Makonnen: Veliaht Tafari Makounnen)'yi tanrının dünyadaki yansıması olarak gören dinin ve bu dine bağlı olarak ortaya çıkmış olan inanış ve düşünce biçiminin adıdır. Marcus Garvey...

Putçuluk

Putperestlik ya da Putataparlık, genel anlamda bir nesne, görüntü veya fikre tapım içeren bir dini uygulama, anlayış veya inançtır. Putperestlik farklı şekillerde tanımlandığı ve farklı çeşitleri olduğu gibi bazen politeizm benzeri monoteist olmayan inanç...

Puriten

Püriten, 16. ve 17. yüzyıllarda I.

Pentekostal

Pentekostalizm veya pentekostal akım (bazen pentekostal hareket) protestanlık içerisinde sayılan ve Tanrı ile kişisel bir deneyime vurguda bulunan bir Hıristiyan mezhebidir. İsmini Pentekost Bayramı’ndan (Hamsin Yortusu) alır.

Pentekost Dönemi

Pentekost Dönemi (Pentecost), Kutsal Ruh armağanının verilmesi ve bugünkü Hristiyan Kilisesi`nin doğuşuna değinir. Hristiyanlığın Pentikost mezhebi Çin`de 20. yüzyıl başlarında doğmuştur. Kilise aynı zamanda Pentecostal yılbaşı ve paskalya yortularını kut...

Pederimiz

Pederimiz, Babamız (``Pater noster``) veya diğer adıyla Gerçek Dua, Hristiyanlıktaki belki de en bilinen duadır. 2007 yılında Paskalya`da tahminen 2 milyar Protestan, Katolik, ve Ortodoks Hristiyanın bu duayı okuduğu veya şarkı olarak söylediği tahmin edi...

Luthercilik

Lutheryanizm, eski bir Augustinusçu keşiş olan Alman teolog Martin Luther`in yazınları temelli bir Hristiyan mezhebidir. Protestan Reform Hareketi

Lactantius

Lucius Caelius (ya da Caecilius?) Firmianus Lactantius Erken dönem Hristiyan yazar ve hatip (240 civarı - 320 civarı).