Etiket: İşletme

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 11 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla kurulmuş ve 1993-94 öğretim yılında İktisat ve İşletme Bölümleriyle lisans öğrenimine başlamıştır. Fakültemiz; İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Çalışma E...

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi, İzmir`de bulunan Dokuz Eylül Üniversitesinin fakültelerinden biridir.

Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Manisa`nın ilk yükseköğretim kurumu olma özelliğini taşıyan, şuan Celal Bayar Üniversitesi`ne bağlı bir fakültedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1975 yılında Ege Üniversitesi`ne bağlı olarak önlisans proramı, daha sonraları ise; lisans düzeyinde...

Meslek Yüksekokulu

Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yükseköğretim kurumlarıdır.<br />

Bilgisayar-enformatik

Bilgisayar-enformatik bölümü Information Technologies (IT) anlamında Türkçe`ye çevrilmiş olup şu an KKTC`de Yakın Doğu Üniversitesi`nde okutulan bir bölümdür. Bu bölüm; işletme, iktisat ve bilgisayar mühendisliğinin birleşiminden oluşan bir bölümdür. Mezu...

Antikapitalizm

Antikapitalizm ya da kapitalizm karşıtlığı, bugüne kadar genel veya özel bir isim almamışsa da, genellikle sosyalist ya da anarşist politik görüşlü insanların istediği düzen biçiminin bir parçasıdır. Bu düşünce biçiminde işletme ve fabrikaların ana kaynağ...

Antikapitalist

Antikapitalizm ya da kapitalizm karşıtlığı, bugüne kadar genel veya özel bir isim almamışsa da, genellikle sosyalist ya da anarşist politik görüşlü insanların istediği düzen biçiminin bir parçasıdır. Bu düşünce biçiminde işletme ve fabrikaların ana kaynağ...

Anti-kapitalizm

Antikapitalizm ya da kapitalizm karşıtlığı, bugüne kadar genel veya özel bir isim almamışsa da, genellikle sosyalist ya da anarşist politik görüşlü insanların istediği düzen biçiminin bir parçasıdır. Bu düşünce biçiminde işletme ve fabrikaların ana kaynağ...

İş ve Yönetim

İşletme; kar amaçlı kurumların kuruluşu, finansmanı, üretim araçlarının sağlanması, üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanması, örgütlenmesi, yönetilmesi ve finansal olaylarının izlenmesini inceleyen bir sosyal bilimdir.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri, insan, teknoloji, sistem teorisi ve bilgi yönetimi alanlarını biraraya getiren akademik bir alandır. İşletme alanının bir alt-dalıdır.

Santa Monica College

Santa Monica College, Amerika Birleşik Devletleri`nde iki yıllık bir üniversitedir. Okul Kaliforniya Eyaleti`nin Los Angeles şehri yakınlarında olan ; Santa Monica şehrindedir.

Markalar

Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen ve...