Etiket: Kimya

Kontrollü Deney

Hipotezlerin geçerliliğinin ortaya konması için bu aşamada bilim adamının, nitel ve nicel gözlemlerle, kontrollü deneyler yapması gerekmektedir. Tüm bu çalışmalar sırasında bilim adamı sabırlı, şüpheci ve dikkatli davranmalıdır.

Protein çeşitleri

Doğada çok çeşitli protein bulunur, canlıların türüne , aynı türün bireylerine, canlının doku ve organlarına göre, bulundurduğu proteinin çeşidi farklılık gösterir. Bir hücrenin yapısında 2000 kadar değişik protein bulunduğu sanılmaktadır. Proteinler , ya...

Nicolas Flamel

Nicolas Flamel, 15'inci yüzyılda yaşamış fransız simyacı. Simyacıların iki büyük düşünü (ölümsüzlük ve kurşunu altına dönüştüren filozof taşı) gerçekleştirdiği iddia edilir. abraham adlı bir yahudiden aldığı

Bazı Polimerlerin Uluslararası kısaltılmış İsimleri

Kısaltılmış Adı Polimer

Kimyasal değişme ile fiziksel değişme arasındaki farklar

Maddenin iç yapısında meydana gelen değişmelerdir. Kimyasal değişmeler sonucunda maddenin kimliği değişir ve yeni maddeler oluşur. Kimyasal değişmeye uğrayan maddeler eski haline döndürülemez.

İyonik sıvılar

İyonik sıvılar sadece iyonlar içeren sıvılardır.Deneysel olarak incelendiklerinde %99.99 oranında iyon içerdikeri gözlenmiştr.İyonik sıvı terimi erimiş tuzları içerse de(örnek 800 santigrat derecede erimiş NaCl gibi),günümüzde erime sıcaklığı 100 santigra...

İnert madde

İnert madde terimi kimyada,kimyasal olarak aktif olmayan maddeleri nitelemek için kullanılır.Örneğin; soy gazlar ,yani periyodik tablonun 8A grubunda yer alan elementler,hiç bir madde ile reaksiyon vermediklerinden dolayı ``inert`` maddeler olarak nitelen...

Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği

Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği`nin (İngilizce: ``International Union of Pure and Applied Chemistry`` - IUPAC) amacı, üye ülkelerdeki kimyacılar arasında sürekli işbirliğini teşvik etmektir. IUPAC`a Türkiye`den 1956 yılında üye olan kuruluş...

Soda (içecek)

Soda, sodalı su ya da karbonatlı su; içinde çözülmüş halde karbondioksit gazı bulunan su. Çoğu meşrubatın ana maddesini teşkil eder.

Salin solüsyonu

Salin ya da salin solüsyonu belli ölçülerde sodyum bikarbonat ve sodyum klorür içeren distile su çözeltileridir. Daha çok eczacılık'ta burun içi bakımı ve nemlendirilmesi için kullanılır.

Salen ligandları

Salen, organometalik kimyada ve koordinasyon kimyasında kullanılan bir bileşiktir. İsmi salisilik aldehit ve etilendiamin kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen bir kısaltmadır, çünkü bu bileşiklerin birleşmesi ile oluşmaktadır.

Sakız (şekerleme)

Sakız, çiklet ya da ciklet, çiğnemek için tabletler veya kısa şeritler halinde hazırlanan şekerli ve şekersiz bir maddedir. Çiklet sözcüğü aslında ABD'li Cadbury Adams firmasının ürettiği Chicklets marka sakızlardan dolayı Türkçe'ye yerleşmiştir.

Parakor

Parakor şu formüle dayanan bir bilimsel niceliktir:

Moleküller

Molekül bir birine bağlı bir grup atomun oluşturduğu kimyasal bileşiklerin en küçük temel yapısına verilen addır. Diğer bir ifadeyle bir molekül bir bileşiği oluşturan atomların eşit oranlarda bulunduğu en küçük birimdir.

Maxwell-Boltzmann dağılımı

Maxwell-Boltzmann dağılımı fizik ve kimya uygulamalarında geçerli bir olasılık dağılımıdır. En yaygın uygulamaları istatiksel mekanik alanında görülür. Isıyı herhangi bir (kütleli) fiziksel sistemde moleküllerin, atomların hareketleri oluşturur.