Etiket: Kimya

Kimyâ

Kimya, maddenin yapısını, özelliklerini, bileşimini, etkileşimlerini ve tepkimelerini araştıran bilim dalıdır. Kimya bilimi daha kapsamlı bir ifadeyle, maddelerin özellikleriyle, maddelerin sınıflandırılmasıyla, atomlarla, atom teorisiyle, kimyasal bileşi...

Kimya bilimi

Kimya, maddenin yapısını, özelliklerini, bileşimini, etkileşimlerini ve tepkimelerini araştıran bilim dalıdır. Kimya bilimi daha kapsamlı bir ifadeyle, maddelerin özellikleriyle, maddelerin sınıflandırılmasıyla, atomlarla, atom teorisiyle, kimyasal bileşi...

KABF

Kıtalar arası balistik füze veya KABF (ing.

Gebze Ziya Gökalp Lisesi

Fosfatlar

Kimyada bir kök. Simgesi PO4-3 şeklindedir.

DrugBank

DrugBank veritabanı, Alberta Üniversitesi`nde bulunan özellikle kimyasal, farmakolojik ve farmasötik ilaçların etki mekanizması, kimyasal yapısı vs... hakkında kapsamlı bilgiler içeren biyoenformatik ve kimya-enformatik tek kaynaktır. Veritabanı 1000`den...

Doymamış Çözeltiler

Doymamış çözelti, Belirli bir sıcaklıkta, belirli bir miktar çözücünün çözebileceğnden daha az çözünen madde içere çözeltilerdir. 20 derecede 100 mL su, en fazla 36 g sodyum klorür (tuz) çözebilir. Bu sıcaklıkta 100 mL suya 36 g`dan daha az tuz (örneğin 2...

Dizi analizi

Biyolojide dizi analizi bir DNA veya protein dizisini bir bilgisayar kullanarak, biyoenformatik yöntemlerle incelenmesidir. Dizi analizi ana hatlarıyla aşağıdaki konuları kapsar:

Desikant

Havadaki nemi tutan maddelere desikant maddeler denir.Günümüzde yapay olarak kullanılan birçok desikant madde olmasına rağmen doğal desikantlar da tabiatta mevcuttur.örneğin, bazı ilaç kutularının kapak altlarında "yutmayınız" diye not düşüldüğü...

Cyril Ponnamperuma

çeviri

Berilyumlu bakır

Sertlikleri alaşımına göre 160-300 HB arası değişir.İçerisinde deişik oranlarda Be, Co ve Ni bulunur. Isıl iletkenlikleri çok yüksektir.

Azotlu baz

Azotlu bazlar azot atomu bulunduran organik bileşiklerdir, azotun üzerindeki tek elektron çifti yüzünden baz özelliği taşırlar. Azotlu bazlara örnek olarak aminler (amonyak, trietilamin gibi), piridin ve nükleik asitlerde bulunan nükleobazlar (adenin, gua...

Asmafonik Posof

Baddeleyit

Baddeleyit (Sri Lanka`da XIXyy`da keşfeden Baddeley`in isminden)= zirkonya= zirkonyum oksit= zirkonyum dioksit. Erime noktası 2700 °C ye yaklaşan, ateşe çok dayanıklı, beyaz renkli, katı, zirkonyum birleşiği, (ZrO<sub>2</sub>).