Dizi Analizi

Biyolojide dizi analizi bir DNA veya protein dizisini bir bilgisayar kullanarak, biyoenformatik yöntemlerle incelenmesidir. Dizi analizi ana hatlarıyla aşağıdaki konuları kapsar:

Biyolojide dizi analizi bir DNA veya protein dizisini bir bilgisayar kullanarak, biyoenformatik yöntemlerle incelenmesidir. Dizi analizi ana hatlarıyla aşağıdaki konuları kapsar:
 1. İki veya daha çok dizinin karşılaştırılarak benzerliklerini bulunması (dizi hizalama)
 2. Bir dizinin içinde belli özelliğe sahip nokta veya bölgelerin bulunması. Örneğin, dizi motifleri, okuma çerçeveleri, intron ve ekson sınırları, ve gen düzenleyici elemanlar.
 3. Genom haritalaması
 4. Homolog dizilerin karşılaştırılarak filojenik ağaç kurmak.
 5. Protein yapı tahmini


Kimyada dizi analizi, bir polimeri oluşturan monomerlerin dizisini çözmek anlamında kullanılır. Moleküler biyoloji ve genetikte bu işleme sadece dizileme denir.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Dizi Analizi ilgili konular

 • Moleküler Biyoloji

  Moleküler Biyoloji, canlılardaki olayları moleküler seviyede tetkik eden biyoloji dalı. Moleküler biyoloji son yıllarda ehemmiyet kazanan genet
 • Farmasötik kimya

  Medisinal ya da farmasötik kimya kimya ile eczacılıkın kesiştiği noktadaki etken madde dizaynı, organik sentez ve ilaçlar geliştirmek ile ilg
 • Biyoinformatik

  Biyoinformatik, biyolojinin çeşitli dalları, ancak özellikle moleküler biyoloji, ile bilgisayar teknolojisini ve bununla ilişkili veri işleme a
 • DNA dizi analizi

  Biyolojide dizi analizi bir DNA veya protein dizisini bir bilgisayar kullanarak, biyoenformatik yöntemlerle incelenmesidir.
 • Biyoenformatik

  Biyoenformatik, biyolojinin çeşitli dalları, ancak özellikle moleküler biyoloji ile bilgisayar teknolojisini ve bununla ilişkili veri işleme ay
 • Dizi analizi

  Biyolojide dizi analizi bir DNA veya protein dizisini bir bilgisayar kullanarak, biyoenformatik yöntemlerle incelenmesidir. Dizi analizi ana hatları
 • Homoloji (biyoloji)

  Homoloji, biyolojinin anatomi ve genetik alt dallarında farklı yapılar için kullanılan bir terimdir.
 • Psödogen

  Psödogenler işlevsel genlerin çalışmayan evrimsel akrabalarıdır, bunlar protein kodlama yeteneklerini kaybetmiş veya bir şekilde artık hücr
 • Model canlı

  Model canlı veya model organizma, belirli biyolojik olayların anlaşılması için yapılan deneylerde yaygın olarak kullanılan canlılara verilen