Etiket: Klorür

Asidimetri

Asidimetri, bir çözeltinin baz içeriğinin, standart asit çözeltisi ile titre edilerek saptanması işlemi.

Ornatık

Organik kimyada bir ornatık (``substitent``) bir hidrokarbon zincirindeki hidrojen atomlarından birinin yerini almış bir atom veya atomlar grubudur. Bir ornatığa sahip olan bir organik bileşikler isimlendirilirken ``-il`` soneki ("bağlı olan" an...

Klorürler

Klorür, nötr haldeki klor atomunun, bir elektron alarak iyon (anyon) haline geçtiğinde aldığı isim. Cl− olarak gösterilir.

klorit

Klorit, ClO2− formülüyle göserilen bir kimyasal kök.

klorid

Klorür, nötr haldeki klor atomunun, bir elektron alarak iyon (anyon) haline geçtiğinde aldığı isim. Cl− olarak gösterilir.