Etiket: Meta

Das Kapital I. cilt

Ekonomi Politiğin Eleştirisi alt başlıklı kitap, Karl Marx'ın en önemli yapıtlarındandır. Toplam üç cilttir.

MedyaViki

MediaWiki, GNU lisansıyla korunan, kullanımı açık bir wiki yazılımıdır. PHP ile yazılmıştır ve MySQL veya PostgreSQL ilişkisel veritabanı yönetim sistemi kullanır.

Kapital (kitap)

Ekonomi Politiğin Eleştirisi alt başlıklı kitap, Karl Marx'ın en önemli yapıtlarındandır. Toplam üç cilttir.

Das Kapital

Ekonomi Politiğin Eleştirisi alt başlıklı Das Kapital Karl Marx'ın en önemli yapıtlarındandır. Toplam üç cilttir. 2. ve 3. ciltler Marx'ın ölümünden sonra, dostu ve çalışma arkadaşı Friedrich Engels tarafından notlarının düzenlenmesi sayesinde yayınlanabi...

Kültür endüstrisi

Po­püler kültürü, yani radyo, televizyon, kitap, magazin ve gazeteleri popüler müziği mey­dana getiren tüm faaliyet ve düzenlemelerle, kültürel organizasyonları ve bu arada kültü­rün standartlaşmasını dile getirmek için kul­lanılan genel terim.

MediaWiki

MediaWiki, GNU lisansıyla korunan, kullanımı açık bir wiki yazılımıdır. PHP ile yazılmıştır ve MySQL veya PostgreSQL ilişkisel veritabanı yönetim sistemi kullanır.