Das Kapital

Kısaca: Ekonomi Politiğin Eleştirisi alt başlıklı Das Kapital Karl Marx'ın en önemli yapıtlarındandır. Toplam üç cilttir. 2. ve 3. ciltler Marx'ın ölümünden sonra, dostu ve çalışma arkadaşı Friedrich Engels tarafından notlarının düzenlenmesi sayesinde yayınlanabilmiştir. İlginç bir durum, Marx'ın, 3. cildi ilk sırada, sonra 1. cildi, en son ise 2. cildi yazmış olmasıdır. ...devamı ☟

Das Kapital
Das Kapital

Ekonomi Politiğin Eleştirisi alt başlıklı Das Kapital Karl Marx'ın en önemli yapıtlarındandır. Toplam üç cilttir. 2. ve 3. ciltler Marx'ın ölümünden sonra, dostu ve çalışma arkadaşı Friedrich Engels tarafından notlarının düzenlenmesi sayesinde yayınlanabilmiştir. İlginç bir durum, Marx'ın, 3. cildi ilk sırada, sonra 1. cildi, en son ise 2. cildi yazmış olmasıdır.

Marx, Kapital'de öncelikle "kapitalist toplumun en küçük hücresi" olarak gördüğü "meta"nın çözümlenmesinden başlayarak, kapitalist üretim ilişkilerini bütün boyutlarıyla inceler. "/.../ organik bir bütün olarak bir cisim, bu cismin hücrelerinden daha kolay incelenir/.../ Ayrıca, ekonomi biçimlerinin tahlilinde ne mikroskoptan yararlanılabilir, ne de kimyasal ayıraçlardan. Her ikisinin de yerini, soyutlama gücü almalıdır. Ancak, burjuva toplumda emek ürününün meta-biçimi —ya da metaın değer-biçimi— ekonomik hücre-biçimidir. Bu biçimlerin tahlili, sığ bir gözlemciye, küçük ayrıntılar gibi gelebilir. Aslında da, küçük ayrıntılar üzerinde durulmaktadır, ama tıpkı mikroskobik anatomide yapıldığı gibi." (Kapital, Almanca Birinci Baskıya Önsöz)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Das Kapital Resimleri

Kapital
2 yıl önce

olarak kapitalizmin eleştirel bir analizidir. Kapital Cilt 1, 14 Eylül 1867 tarihinde yayımlandı ve Das Kapital'in Marx'ın hayatta iken yayımlanan tek cildi...

Kapital, Kapital (kitap), Karl Marx, Sermaye, Anlam ayrım
Kapital, Cilt 1
6 yıl önce

olarak kapitalizmin eleştirel bir analizidir. Kapital Cilt 1, 14 Eylül 1867 tarihinde yayımlandı ve Das Kapital'in Marx'ın hayatta iken yayımlanan tek cildi...

Marksist ekonomi
6 yıl önce

şaheseri, üç cilttlik Das Kapital idi. Marx'ın ilk eserlerinden biri olan Politik Ekonomi Eleştirisi çoğunlukla Das Kapital'e, özellikle de cilt 1'in...

Mehmet Selik
2 yıl önce

Doç. Dr. Mehmet Selik, (d. ? ö. 2005 ) özelikle Das Kapital çevirisiyle tanınan ve Marksist iktisat alanına hâkim olan yazar, çevirmen ve Ankara Üniversitesi...

Aşırı sol
2 yıl önce

siyasetin unsurlarındandır. ^ Büyük Larousse 20.cilt sayfa 10653 ^ Siyaset (Andrew Heywood) ^ Das Kapital(Karl Marx) ^ Siyaset,(Andrew Heywood) Aşırı sağ...

Yüksel Arslan
6 yıl önce

Marx'ın elyazmalarından hareketle çizdi. Das Kapital'i resimlemeye karar verdi ve 1969-75 yılları arasında Kapital dizisine ait 30 arture üretti. 1975'te...

Friedrich Engels
2 yıl önce

sağlayarak Kapital için yaptığı araştırmalara yardımcı olan Engels, Karl Marx hayatını kaybettikten sonra onun en önemli eseri Das Kapital'in son iki cildini...

Friedrich Engels, 1820, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1870, 1883, 1895, 19. yüzyıl
1883
2 yıl önce

Şubat - Richard Wagner, Alman besteci (d. 1813) 14 Mart - Karl Marx, Das Kapital'in yazarı, Alman filozof ve devrimci 30 Nisan - Édouard Manet), Fransız...

1883, 13 ޞubat, 18. yüzyıl, 1813, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1884, 1885