Das Kapital

Ekonomi Politiğin Eleştirisi alt başlıklı Das Kapital Karl Marx'ın en önemli yapıtlarındandır. Toplam üç cilttir. 2. ve 3. ciltler Marx'ın ölümünden sonra, dostu ve çalışma arkadaşı Friedrich Engels tarafından notlarının düzenlenmesi sayesinde yayınlanabilmiştir. İlginç bir durum, Marx'ın, 3. cildi ilk sırada, sonra 1. cildi, en son ise 2. cildi yazmış olmasıdır.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: kapital (kitap), friedrich engels, karl marx, meta, kapitalist üretim ilişkileri
Das Kapital
Das Kapital
Ekonomi Politiğin Eleştirisi alt başlıklı Das Kapital Karl Marx'ın en önemli yapıtlarındandır. Toplam üç cilttir. 2. ve 3. ciltler Marx'ın ölümünden sonra, dostu ve çalışma arkadaşı Friedrich Engels tarafından notlarının düzenlenmesi sayesinde yayınlanabilmiştir. İlginç bir durum, Marx'ın, 3. cildi ilk sırada, sonra 1. cildi, en son ise 2. cildi yazmış olmasıdır.

Marx, Kapital'de öncelikle "kapitalist toplumun en küçük hücresi" olarak gördüğü "meta"nın çözümlenmesinden başlayarak, kapitalist üretim ilişkilerini bütün boyutlarıyla inceler. "/.../ organik bir bütün olarak bir cisim, bu cismin hücrelerinden daha kolay incelenir/.../ Ayrıca, ekonomi biçimlerinin tahlilinde ne mikroskoptan yararlanılabilir, ne de kimyasal ayıraçlardan. Her ikisinin de yerini, soyutlama gücü almalıdır. Ancak, burjuva toplumda emek ürününün meta-biçimi —ya da metaın değer-biçimi— ekonomik hücre-biçimidir. Bu biçimlerin tahlili, sığ bir gözlemciye, küçük ayrıntılar gibi gelebilir. Aslında da, küçük ayrıntılar üzerinde durulmaktadır, ama tıpkı mikroskobik anatomide yapıldığı gibi." (Kapital, Almanca Birinci Baskıya Önsöz)

İlgili konuları ara

kapital (kitap) friedrich engels karl marx meta kapitalist üretim ilişkileri
...

Okuma Önerileri

Hiphop
1 yıl önce

70’lerin sonunda altyapisinı tamamlayan ve bir sosyo-kültürel kimlik olarak ortaya çiktiğinda Amerika’yi bastan asagi kasip kavuran hiphop, k

Hip-Hop, ABD, Amerikalı, Armoni, Bas, Brooklyn, Davul, Latin Amerika, Müzik, New York, Rap
Testament
3 yıl önce

Testament, 1983 yılında kurulan Berkeley, Kaliforniyalı bir thrash metal grubudur. Gruptan, 1980'lerin en popüler thrash metal gruplarından biri

Testament, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997
Vergi
2 yıl önce

Halk hizmetlerinde harcanmak üzere hükümet tarafından ya doğrudan doğruya ya da bazı maddelerin fiyatlarının üstüne eklemeler yapmak sureti

Vergi, Devlet, Enflasyon, Gelir Dağılımı, Gelir vergisi, Kurumlar vergisi, Veraset, Genel servet vergisi, Gümrük Vergileri, Emlak ve kısmi servet vergileri, Sermaye vergisi
Postmodernizm
1 yıl önce

Postmodernizm, kavramı ve bu eksende yürütülen tartışmalar, genel olarak, teori alanında modernist sanat biçimleri ve uygulamalarından koptu

Felsefe, 1. Dünya Savaşı, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 1934, 1943, 1950, 1960, 1980, 1997
Oryantalizm
2 yıl önce

Oryantalizm ya da diğer adlarıyla Doğu bilimi, Şarkiyatçılık, Şarkiyat, Doğubilim; Yakın ve Uzak Doğu toplum ve kültürleri, dilleri ve ha

Doğu bilimi, Aydınlanma Çağı, Bernard Lewis, Budizm, Büyük Britanya, Deizm, Edward Said, Egzotizm, Fransa, Hindistan, Hinduizm
Kapital
2 yıl önce

Kapital şu anlamlara gelebilir:

Kapital, Kapital (kitap), Karl Marx, Sermaye, Anlam ayrım
İran
1 yıl önce

İran (Farsça: ایران ), resmî adı İran İslam Cumhuriyeti (Farsça: جمهوری اسلامی ایران ) / Jomhuri-ye Eslāmi-ye Irān, G

İran, İran islam cumhuriyeti, Pers imparatorluğu, Persler, Irak, Azeriler, Farslar, Sasaniler, İmparatorluk, Şii,
Özyönetim
1 yıl önce

İşçilerin özyönetimi genel olarak, işçi kooperatifleri, işçi konseyleri, katılımcı ekonomi ve işyerinin patronsuz çalıştırıldığı

Dağıstan
1 yıl önce

Dağıstan Cumhuriyeti Rusya Federasyonu'na bağlı bulunmaktadır. 3 renkli olan Dağıstan Cumhuriyeti bayrağının üst kısmındaki yeşil şerit

Dağıstan, 1921, 1 Ocak, 1 Temmuz, 2006, 2007, 2008, 20 Ocak, Adige í–zerk Vilayeti, Afganistan Türkleri, Aga Buryatya
Politika
3 yıl önce

Siyaset, Arapça kökenli bir kelimedir; horoz eğitimi, horoz talimi anlamına gelmektedir.

Siyaset, ABD, Anarşizm, Antik çağ, Arapça, Aristo, Auguste Comte, Birey, David Hume, Deneycilik, Devlet
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.