Etiket: Metabolizma

Asimilasyon (biyoloji)

Özümleme, asimilasyon veya anabolizma, basit yapıdaki moleküllerin, daha karmaşık yapıdaki moleküllerin sentezinde kullanılması ve bunlara ilişkin kimyasal değişimlerdir. Metabolizmanın yapım faaliyetleri olarak da tanımlanabilirler (bkz.

İlk geçiş etkisi

İlk geçiş etkisi (ya da ilk geçiş metabolizması) ilaç metabolizmasındaki bir olaydır.

Sürekli doku

Sürekli doku, bölünme özelliği olmayan bitkisel dokudur. Sürekli doku hücrelerinin kofulları büyük, metabolizmaları yavaş,çekirdekleri küçüktür. Çeperleri kalın olup farklı dokularda kalınlıkları ve kimyasal yapıları farklıdır. Bazı hücrelerin çeperlerind...

Opticks

1704 yılında yayımlanan Isaac Newton`un ünlü eseridir. Kitap Principia`da olduğu gibi Latince değil, İngilizce basılmıştır. Böylece Newton kitabı aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşabilmiştir. Kitapta yansıma ve kırınım hesapları, beyaz ışığın tayfın r...

Meristem doku

Meristem doku (bölünür, sürekli, sürgen, değişken doku) hücrelerinin çekirdekleri büyük, sitoplazmaları fazla, kofulları küçük, çeperleri ince ve metabolizmaları hızlı olan bir bitkisel doku türüdür. Meristem dokuda hücreler arası boşluklar yoktur. Merist...

Yağ hücreleri

Yağ hücreleri diğer adıyla adipositler petek şeklinde içleri yağ dolu olan yapılardır.Hücrenin çekirdeği kenara itilmiştir.Bölünmeyen bu hücrelerdeki yağ miktarı kişinin metabolizmasına bağlıdır.

Silliler

Ciliophora ya da Ciliata; protistaların en önemli gruplarından birisidir. Birçok sil bulundururlar.

Siliyalılar

Ciliophora ya da Ciliata; protistaların en önemli gruplarından birisidir. Birçok sil bulundururlar.

Propanonoik asit

Pirüvik asit, formülü CH3COCOOH olan propanonoik (ya da ketopropiyonik) asidin yaygın adı. molekul agırlıgı: 74,08 g/mol.

Prontosil

Sulfamidochrysoidin (Prontosil®), 1930'ların başında Gerhard Domagk tarafından keşfedilen antibiyotiktir. Yaygın olarak kullanılan ilk kemoterapötik ajan, ilk oral antibiyotik olan prontosil'in kaşifi Gerhard Domagk 1939 yılında Nobel Tıp Ödülü almıştır.

Poikloterm

Değişkensıcaklı ya da poikloterm (eski Yunanca: DeğişkenSıcaklı), çevre sıcaklığına bağımlı hayvanlar için kullanılan bir terimdir. Karaya geçen ilk canlılar, kısa süreler içinde sıcaklığın büyük ölçüde değiştiği ortamlarda yaşamak zorunda kaldıklarından,...

Pirüvik asit

Pirüvik asit, formülü CH<sub>3</sub>COCOOH olan propanonoik (ya da ketopropiyonik) asidin yaygın adı.

Pirüvat

Pirüvik asit, formülü CH3COCOOH olan propanonoik (ya da ketopropiyonik) asidin yaygın adı. molekul agırlıgı: 74,08 g/mol.

Piruvik asit

Pirüvik asit, formülü CH3COCOOH olan propanonoik (ya da ketopropiyonik) asidin yaygın adı. molekul agırlıgı: 74,08 g/mol.

Piruvat

Pirüvik asit, formülü CH3COCOOH olan propanonoik (ya da ketopropiyonik) asidin yaygın adı. molekul agırlıgı: 74,08 g/mol.