Etiket: Noktalama işaretleri

Kuyruklu a

@ ya da okunuşu ile kuyruklu a, bir İnternet simgesi, Türkçede "yaklaşık olarak eşit" ve "kuyruklu a" olarak adlandırılır ve "et" olarak telaffuz edilir. İnternetle beraber günümüzün en çok kullanılan sembollerden biridir.

Üç nokta

Üç nokta, bir noktalama işaretidir.

Yay parantez

Ayraç ya da parantez, bir noktalama işareti. Yay, köşeli ve çengelli parantez olmak üzere başlıca 3 çeşidi vardır.

Tire (işaret)

Tire (Fransızca tiret) ya da kısa çizgi bir noktalama işaretidir.

Ters eğik çizgi

Ters Eğik Çizgi (\)Bilgisayar yazılımlarında art arda gelen dizinleri birbirinden ayırt etmek için kullanılır: C:\Dos>MD \Oyun ==Dış bağlantı==* [http://tdk.org.tr TDK resmi sitesi]* [http://yazim.

Noktalı çizgi

Noktalı çizgi (.–) bir noktalama işaretidir.

Köşeli parantez

Köşeli ayraç veya köşeli parantez, bir noktalama işaretidir.

Denden işareti

Denden işareti, bir noktalama işaretidir. Bir yazı veya çizelgede alt alta gelen aynı sözcük veya sözcük gruplarının yeniden yazılmaması için kullanılır.Örnek:Çarpma işleminin bazı özellikleri aşağıda sıralanmıştır.

Apostrof (edebiyat)

Apostrof ya da kesme işareti (Yunanca ``απόστροφος``, ``apóstrophos``), bir noktalama işareti.==Kullanım==* İnsan, hayvan, yer adlarına gelen çekim ekleri kesme işareti ile ayrılır.* Gereksinme duyulduğunda bütün özel adlardan sonra kesme işaret...

Apostrof (Edebiyat Terimi)

Kesme işareti ya da apostrof (Yunanca απόστροφος, apóstrophos); bir noktalama işareti. Türkçede başlıca olarak özel isimlerden sonra gelen ekleri ayırmada kullanılır.

köşeli ayraç

Köşeli ayraç veya köşeli parantez, bir noktalama işaretidir. ==Türkçede kullanımı==* Türkçe`de yay parantez içinde bulunan sözlerin yeniden parantez içine alaınması gerektiğinde kullanılır. Örnek: Nurullah Ataç`a göre "Çocukluğu olmayanın gençliği de...

kısa çizgi

Tire (Fransızca ``tiret``), ya da kısa çizgi bir noktalama işaretidir. (-) şeklinde sembolize edilir.

işaret

İşaret; bir varlığı, bir durumu anlatmak için kullanılan şekillerdir.

noktalama işareti

Noktalama işaretleri; duygu ve düşüncelerin daha açık ifade edilmesi, tümcenin yapısı ve duraklama noktalarını belirlemek, okuma ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere kullanılan işaretlerdir.

ayraç

Ayraç, bir noktalama işaretidir. ==Türkçede kullanımı==* Cümle içinde, cümlenin yapısı ile doğrudan ilgili olmayan açıklamalar yapılması amacı ile kullanılır. Cümle içinde bir sözcük ya da cümleden sonra yapılması uygun görülen açıklamalar ayraç içine alı...