Etiket: Parçacık fiziği

Parçacık ivmelendirici

Parçacık hızlandırıcı elektron, proton gibi yüklü parçacıkları elektrik alan kullanarak yüksek hızlara çıkaran ve manyetik alan kullanarak demet halinde bir arada tutan aletlerin genel adıdır. Televizyonlardaki elektron tabancaları veya x-ışını makineleri...

Higgs alan

Higgs bozonu. Peter Higgs, Gerald Guralnik, Richard Hagen, Tom Kibble, François Englert ve Robert Brout tarafından Standart Model'deki fermiyonlara kütle kazandırmak için varlığı öne sürülmüş spini 0 (sıfır) olan parçacık.

Tevatron

Tevatron, ABD`de Chicago şehrinin doğusundaki fermilab (Fermi Ulusal Hızlandırıcı Laboraturarı) da bulunan dairesel bir parçacık hızlandırıcı sıdır. Kendisine 150 GeV olarak yollanan proton ve antiprotonları 1.96 TeV enerjiye kadar hızlandırıp, 2 ayrı nok...

Süpersimetri

Süpersimetri parçacık fiziğinde geçen Standart Model in karşılaştığı sorunları çözmek için 1970 lerde ortaya atılan bir teoridir. SUSY olarak kısaltılır. Temel fikir, bilinen her fermiyona yeni bir bozon ve aynı şekilde bilinen her bozona da yeni bir ferm...

QCD özdeği

Kuark özdeği veya QCD özdeği, özdeğin (maddenin) kuark ve gluon içerdiği evrelerden her hangi biridir. Bu evreler, ancak olağanüstü yüksek sıcaklık ve yoğunlukta gerçekleşirler. Bu uç koşullar altında, özdeğin alışılmış çekirdek çevresindeki eksicik yapıs...

Parçacık ışınımı

Parçacık ışınımı, hızla devinen parçacıklar aracılığı ile gerçekleşen erke ışınımıdır. Tüm parçacıkların aynı yönde devindikleri durumlarda ``parçacık ışınından`` söz edilir.

Parçacık hızlandırıcısı

Parçacık hızlandırıcı elektron, proton gibi yüklü parçacıkları elektrik alan kullanarak yüksek hızlara çıkaran ve manyetik alan kullanarak demet halinde bir arada tutan aletlerin genel adıdır. Televizyonlardaki elektron tabancaları veya x-ışını makineleri...

Higgs bozonu

Higgs bozonu. Peter Higgs, Gerald Guralnik, Richard Hagen, Tom Kibble, François Englert ve Robert Brout tarafından Standart Model'deki fermiyonlara kütle kazandırmak için varlığı öne sürülmüş spini 0 (sıfır) olan parçacık.

Higgs bozon

Peter Higgs tarafindan Standart Model deki fermiyonlara kütle kazandırmak için varlığı öne sürülmüş spini 0 olan parçacık.

Foton çiftleri

Foton çiftleri, birbiri ile aynı özelliği gösteren iki fotondan oluşur.

Dalga parçacık ikiliği

Dalga-parçacık ikililiği teorisi tüm maddelerin yalnızca kütlesi olan bir parçacık değil aynı zamanda da enerji transferi yapan bir dalga olduğunu gösterir. Kuantum mekaniğinin temel konsepti, kuantum düzeyindeki objelerin davranışlarında ‘’parçaçık’’ ve...

CMS deneyi

CMS deneyi, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi`nde (CERN) 2007 yılında çalışmaya başlayacak olan LHC hızlandırıcısında kurulan beş deneyden biridir.

Yüksek enerji fiziği

Parçacık fiziği, fiziğin atomaltı parçacıkları inceleyen dalıdır. Atomaltı parçacıklar bağımsız olarak ömürleri çok kısa olduğu için normal şartlar altında gözlemlenemezler.

Sintilatör

Sintilatör, bir yüklü parçacık uyartılmasında göze görünür ışık yayan kristal veya maddelere sintilatör denir.

Sabır Küpü

Rubik Küpü, Zekâ Küpü ya da Sabır Küpü; 1974 yılında Macar heykeltıraş ve mimar Ernõ Rubik tarafından icat edilen mekanik bulmaca. Hareketli yüzeylerden oluşan ve çoğunlukla plastikten yapılmış bir küp olan Rubik Küpü, başlıca dört şekilde piyasaya sürülm...