Etiket: Süryaniler

Asûrîler

Süryaniler, ataları Asurlularden ve Aramilerden oluşan Ortadoğu'da yaşayan Semitik Hıristiyan halk. M.S.

Kırk Şehitler Olayı

Bu olay Hıristiyanlığın Roma İmparatorluğunda yasaklandığı Licinius (Likinyus) döneminde, MS 320’de, o zamanki adı Sebaste olan Sivas ilinde geçer ve Süryaniler bu hadiseyi her sene 9 Mart'ta anarlar.

Yakubi

Süryani Kadim Kilisesi ya da Süryani Ortodoks Kilisesi Doğu Hıristiyan mezhebidir ve Ortadoğu'da yaşayan Hıristiyan Semitik bir halk olan Süryanilerin çoğu bu mezhebe üyedir. Aslında Süryani Kadim Kilisesi adı bu Hıristiyan mezhebe ve ona bağlı olanlara v...

Süryani Kadim Kilisesi

Süryani Kadim Kilisesi ya da Süryani Ortodoks Kilisesi Doğu Hıristiyan mezhebidir ve Ortadoğu'da yaşayan Hıristiyan Semitik bir halk olan Süryanilerin çoğu bu mezhebe üyedir. Aslında Süryani Kadim Kilisesi adı bu Hıristiyan mezhebe ve ona bağlı olanlara v...

Arami

Aramiler, MÖ. 11.-8. yüzyıllar arasında Suriye'de yaşamış Sami (semitik) bir kavimdir.

süryani

Süryaniler, ataları Asurlularden ve Aramilerden oluşan Ortadoğu'da yaşayan Semitik Hıristiyan halk. M.S.