Etiket: Su

Şamandıra (Mekanizma)

Şamandıra, genellikle suyun kaldırma kuvveti ve üzerinde yüzerlik yeteneği olan bir cismin kullanılması prensibine dayanır. Kaynaktan gelen suyu durdurma ve harekete geçirme düzeneğidir.

Şamadıra

Şamandıra, genellikle kaldırma kuvveti ve üzerinde yüzerlik yeteneği olan bir cismin kullanılarak belli bir seviyeye gelindiğinde belli bir aksiyonun tetiklenmesi şeklinde çalışan düzenektir. Kaynaktan gelen sıvıyı durdurma ve harekete geçirme düzeneğidir...

Çiy noktası

İşbâ ya da çiy noktası, bir gaz içinde bulunan serbest nemin içinde bulunduğu veya etrafında bulunduğu cisimlerin yüzeyinde yoğunlaşarak su (sıvı) durumuna geçmeye başladığı sıcaklık derecesidir. Çiy noktası havanın içerdiği nemi belirtmek için de kullanı...

Çeşme (anlam ayrım)

* çeşme - borularla gelen suyun bir oluk ya da musluktan aktığı düzeneklere verilen isimdir.

Tuzçullu köyü

Tuzculu, İzmir ilinin Menemen ilçesine bağlı Menemen'e 24 km uzaklıkta İzmir Kuş Cenneti'ne 7 km uzaklıkta bulunan bir köy. Köy halkı çoğunlukla geçimini çifçilik ve hayvancılıkla sağlar.

Tuzculu, Menemen

Toprak solucanları

Solucan, bâzı omurgasız hayvan türlerinin adı.

Sülfürik asid

Sülfürik asit, H2SO4, güçlü bir mineral asididir. Suda her konsantrasyonda çözünebilir.

Sellerin mevsimi varmı

Sel, bir bölgede toprağı belirli bir süre için tamamen veya kısmen su altında bırakan; ani, büyük ve düzensiz su akıntılarına verilen isimdir. Bir akarsu veya deniz, göl gibi büyük su kitleleri kimi zaman fazlasıyla suyla yüklenir, bunun sonucunda taşarak...

Miller-Urey Deneyi

1953 yılında Stanley Miller canlılığın ortaya cıkışı ile ilgili görüşleri aydınlatmak için deney yaptı. Bazı bileşikler düzenli bir şekilde biraraya gelerek canlılığın yapıtaşlarini oluşturan organik bileşikleri meydana getirdi.

Met helvası

Meth helvası, Eskişehir'in pişmaniye tadını andıran ünlü lifli helvasıdır. İsmini, met(çubuk) ve aşık kemiği ile birlikte oynanan bir sokak oyunundan almıştır.

Lavaş ekmeği

Lavaş, su, un ve tuzla imal edilen bir çeşit ekmek. Yufkadan kalın, pideden incedir.

Faz diyagramı

Fiziksel kimyada, mineralojide, ve materyal bilimlerinde termodinamik-farklı fazlar arasında denge hallerini gösteren grafik. Matematik ve fizikte alternatif olarak faz uzayı anlamına da gelmektedir.

Faz Diagramı

Acem ekmeği

Lavaş, su, un ve tuzla imal edilen bir çeşit ekmek. Yufkadan kalın, pideden incedir.