Etiket: VikiProje Türk tarihi

Kazasker (idari görev)

Kazasker ya da kadıasker, Osmanlı Devleti'nde şeri davalara bakan askeri hakim. Yetkileri arasında kadı, müderris ve din görevlisi atamaları, kadı kararlarını bozma, değiştirme ve yeni kararlar oluşturma gibi maddeler vardır.

Kara Mehmet Paşa

Kara Mehmet Paşa(? - 1684) İkinci Viyana Kuşatması sırasında Osmanlı Devleti`nin Budin valisidir.Başarısız kuşatma sonrası Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından Osmanlı Ordusu`nu takip eden düşmanın önünü kesebilmesi için Ciğerdelen`e gönderilmiş, burad...

Kapucu

Kapıcı veya kapucu (Rumence: Capugiu), Orta Çağ'da Osmanlı Devleti'nin Moldova'da Lehler için tasarladığı Osmanlı Sultanın resmi görevlisi.

Kantar (birim)

56,452 gram (56.5 kg) ağırlığında veya 44 okkalık bir ağırlık ölçüsü birimi.

Karagöz Mehmet Paşa

Karagöz Mehmet Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nun Osmanlı - Memluk Harbi'nde de savaşmış komutan ve sancak beyidir. II.

Hassa mimarı

Hassa mimarı, Osmanlı Devleti`nde padişah için çalışan saray mimarlarına verilen ünvandır. En bilinen hassa mimarları, Dolmabahçe Sarayı`nın da inşasını gerçekleştiren Balyan Ailesi`dir.

Ferhad Paşa Camii, Banyaluka

Ferhad Paşa Camii, Bosna-Hersek'in iki siyasi biriminden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin fiilî başkenti Banja Luka'da bulunur. Bosna Sancak Beyi Ferhad Paşa adına 1579 tarihinde Mimar Sinan'ın adı bilinmeyen bir öğrencisi tarafından yapılmıştır.

Eşrediyet

Eşrediyet, Osmanlı Devleti`nde 1617`den sonra ekberiyet ile birlikte uygulanmaya başlanan, şehzadenin akıl sağlığı ve olgunluk niteliklerini taşımasını şart koşan yöntemin adıdır.

Ekberiyet

Ekberiyet, Osmanlı Devleti`nde 1617`den sonra uygulanmaya başlanan, padişahın en yaşlı oğlunun saltanatı devralmasını ifade eden yöntemin adıdır.

Ehl-i şer

Ehl-i şer; İlmiye sınıfı da denilen Osmanlı Devleti`nde adalet hizmetleri, eğitim ve yargı görevlerini ifa eden zümre. Üç önemli görevleri şunlardır;

Divanyolu

Divanyolu; Osmanlı Devleti`nde kullanılan protokol yolu. Osmanlı sarayında toplanan Divan-ı Hümayun`a gelen ve giden vezirler, elçiler, askerler ve diğer yöneticiler buradan geçtiği için "Divanyolu" denmiştir. Roma İmparatoru Konstantin zamanınd...

Dimetoka Sarayı

Dimetoka Sarayı bu gün Yunanistan sınırları içerisinde yer alan Dimetoka`da bulunan saray 8. Osmanlı sultanı II. Bayezid`in dünyaya geldiği mekândır.