Etiket: Yer

Relamcılık

Reklam "insanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne hizmete, fikir ve kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini...

Reklamlar

Reklam "insanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne hizmete, fikir ve kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini...

Yıldız rüzgârı

Güneş rüzgarı, Güneş'in üst atmosferinden yayılan bir plazma dalgasıdır. Çoğunlukla, enerjisi genelde 1,5 ve 10 keV arası olan elektronlar ve protonlardan oluşur.

Yüzey kütleçekimi

Bir gökcisminin (gezegen, yıldız vb) yüzeysel kütleçekimi, yüzeyinde etkili olan kütleçekim hızlandırmasıdır. Yüzeysel kütleçekim söz konusu nesnenin kütle ve çapına bağlıdır. Sıkça Yer`inkine oranla belirtilmektedir.

UV Ceti

Luyten 726-8 Yer`in en yakın komşularından biri olan, çift yıldız dizgesidir (sistem). Bileşenlerinden biri, iyi tanınan UV Ceti (Luyten 726-8 B) parıltılı yıldızdır.

Seyahat yazıları

Gezilip görülen yerleri çeşitli yönleri ile ilgi çekici bir biçimde anlatan yazılara seyahat yazıları denir. Bunun diğer bir adıda gezi yazılarıdır.

R Doradus

R Doradu (ayrıca HD 29712) Kılıçbalığı takımyıldızında bulunan bir kırmızı devin adıdır. Yer`e mesafesi 200 ± 25 ışık yılıdır. 0.057 ± 0.005 yay saniye açısal çapı ve mesafesi ele alındığında, bilinen en büyük görünür boyuta sahip yıldız konumundadır.

Jeomanyetizma

Jeomanyetizma, Yer`in manyetik alanını inceleyen jeofizik dalı.

Jeoformoloji

Jeomorfoloji (jeo, Eski Yunanca kelimeler gẽ = "yer", morfo morphḗ = "şekil" ve -loji lógos = "bilim"'den; yüzey bilimi ya da yerşekli bilimi de denir) yardımcı dalı jeoloji olan ve Yer'in yüzey şekillerinin tanımlanmasını ve oluşum süreçlerinin açıklanma...

Işık titremesi

Güneş yarıçapı

Gökbilimde, Güneş yarıçapı; yıldız ve gökadaların boyutlarını tanımlamakta kullanılan bir uzunluk birimidir. Güneş`in yarıçapına eşittir

Güneş rüzgârı

Güneş rüzgarı, Güneş'in üst atmosferinden yayılan bir plazma dalgasıdır. Çoğunlukla, enerjisi genelde 1,5 ve 10 keV arası olan elektronlar ve protonlardan oluşur.

Hidrokimya

Hidrokimya, Yer`in yüzeyinde ve altında bulunan suların kimyasal özelliklerini inceleyen bilim dalı.

Üretim Faktörleri

Üretim Faktörleri Firmaların mal ve hizmet üretimi gerçekleştirmek için kullanmak zorunda oldukları her unsur üretken kaynaklar veya üretim faktörleri olarak adlandırılılır. Bu faktörler, üretimi gerçekleştirmek için kullanılan Doğal Kaynaklar (Hammadde v...

Jeomagnetizma

Jeomagnetizma, Yer'in magnetik alanını inceleyen jeofizik dalı.