Etiket: Ziya Paşa

Ziyapaşa İlköğretim Okulu

Okulun özgeçmişi

Terkîb-i bend (Ziya Paşa)

Terkîb-i bend, Ziya Paşa`nın 1870`te, Cenevre`de iken Hürriyet`i tek başına çıkarmağa devam ettiği dönemde yazdığı ünlü şiirinin adıdır.

Hâbname

Hâbname, Rüya kitabı. Herhangi bir olayı, düşünceyi veya kişiyi sanki rüyada görmüş gibi anlatılarak yazılan eserlere Habname denmektedir.

Harâbat

Ziya Paşa`nın 1874 yılında yazdığı Divan edebiyatı Antolojisi.

Bağdatlı Ruhî

Bağdatlı Ruhî (ö. 1605), Türk Divan edebiyatı şairi.

Bağdadlı Ruhî

Bağdatlı Ruhî (ö. 1605), Türk Divan edebiyatı şairi.

Bağdadlı Ruhi

Bağdatlı Ruhî (ö. 1605), Türk Divan edebiyatı şairi.

Aks (edebiyat)

Bir cümlede, bir dizede iki sözcüğün ya da sözcük topluluklarının yerleri değiştirilerek yapılan söz sanatına akis veya aks denir. Cümle ya da dizede bir sözcük diğerinin önüne ya da arkasına getirilerek cümle ya da dize tekrarlanır.

Akis (edebiyat)

Bir cümlede, bir dizede iki sözcüğün ya da sözcük topluluklarının yerleri değiştirilerek yapılan söz sanatına akis veya aks denir.

Abdülhamid Ziyaeddin

Ziya Paşa, (d. 1825, İstanbul - ö.

aks

Aks (makine elemanı), Dingil.

habname

Hâbname, Rüya kitabı. Herhangi bir olayı, düşünceyi veya kişiyi sanki rüyada görmüş gibi anlatılarak yazılan eserlere Habname denmektedir.