Etki

Etki

Action, effect

Etki

Türkçe Etki kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. effect, influence, action, efficacy, efficiency, effectiveness, forcefulness, reflection, reflexion, bearing, clout, drag, drift, force, hold, impact, impress, impression, imprint, incidence, interest, jolt, leaven, penetration, point, potency

Etki

bir kimse ya da nesnenin başka bir kişi ya da şey üzerindeki gücü, tesir.
bir etken ya da bir nedenin sonucu.
bir kimse üzerinde bırakılan izlenim.

Etki

Türkçe Etki kelimesinin Fransızca karşılığı.
action [la], ascendant [le], effet [le], emprise [la], impression [la], incidence [la], empire [le], influence [la], autorité [la]

Etki

Türkçe Etki kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Ausstrahlung, Auswirkung, Effekt, Eindruck, Einfluss, Ergebnis, Folge, Impression, Tragweite, Wirkung

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Etki alanı
6 yıl önce

Uluslararası ilişkiler alanında etki alanı (İngilizce: sphere of influence, kısaca: SOI), bir devlet ya da kurumun üzerinde önemli derecede kültürel, ekonomik...

Çapraz Etki Analizi
6 yıl önce

Çapraz etki analizi (İngilizce: cross-impact analysis) geleceği tahmin etmek için 1966 yılında Theodore Gordon ve Olaf Helmer tarafından geliştirilmiş...

Çapraz etki analizi, 1966, Olaf Helmer, Theodore Gordon
çevresel etki değerlendirmesi
2 yıl önce

Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED), önerilen eylemle devam etme kararından önce, bir planın, politikanın, programın veya projelerin çevresel sonuçlarının...

Yan etki
2 yıl önce

Tıp, veteriner tıp ve eczacılıkta yan etki, ilaçla tedavi sırasında ilacın ya da herhangi bir tıbbî müdahalenin (ör: Ameliyat) zararlı ve istenmeyen etkisidir...

Etki Altında
6 yıl önce

Etki Altında, 1990 ABD yapımı kara film tarzında çekilmiş bir psikolojik gerilim filmidir. Özgün adı Bad Influence olan bu filmin Türkiye'de sinemalarda...

Etki Faktörü
2 yıl önce

Etki Faktörü (İngilizce Impact Factor, IF) bir akademik derginin o dergide yayınlanan güncel makalelere bulunulan ortalama atıf sayısını yansıtan bir ölçütüdür...

Termoelektrik etki
2 yıl önce

Termoelektrik etki, ısının doğrudan elektrik enerjisine veya tam tersine dönüşümüdür. Bir termoelektrik cihazın her bir tarafında bir sıcaklık farklı olduğunda...

Hidrofobik etki
2 yıl önce

Hidrofobik etki, apolar moleküllerin benzer molekül içi etkileşimlerde veya sulu ortamlarda moleküller arası bütünler gibi davranmasıdır. İsim, su ve hidrokarbonlar...