Hidrofobik Etki

Kısaca: Hidrofobik etki, apolar moleküllerin benzer molekül içi etkileşimlerde veya sulu ortamlarda moleküller arası bütünler gibi davranmasıdır.''Hydrophobic Interaction'' H02907''Interfaces and the driving force of hydrophobic assembly'' Nature, Volume 437, Issue 7059, pp. 640-647 (2005) İsim, su ve hidrokarbonlar arasında var olan itici güçlerden esinlenilerek Yunanca'daki ''hydro'' (su) ve ''phobos'' (korku) kelimelerinden türetilmiştir. Günlük olarak ...devamı ☟

Hidrofobik etki
Hidrofobik Etki

Hidrofobik etki, apolar moleküllerin benzer molekül içi etkileşimlerde veya sulu ortamlarda moleküller arası bütünler gibi davranmasıdır.Hydrophobic Interaction H02907Interfaces and the driving force of hydrophobic assembly Nature, Volume 437, Issue 7059, pp. 640-647 (2005) İsim, su ve hidrokarbonlar arasında var olan itici güçlerden esinlenilerek Yunanca'daki hydro (su) ve phobos (korku) kelimelerinden türetilmiştir. Günlük olarak hidrofobik etki, yağ ile suyun oluşturduğu karışımlarda ve parlak yapraklar üzerindeki su damlalarında görülebilir. Moleküler seviyede ise hidrofobik etki, biyokimyasal birçok olaydan ve yaşamsal tepkimelerden sorumludur. Özellikle proteinlerin bağlanışı ve etkileşimleri, hidrofobik etki sonucunda gerçekleşmektedir. Aynı şekilde bu etki, nükleik asitlerdeki eşlenmelerden de sorumludur. Amfifiller

Amfifiller

, hem hidrofobik hem de hidrofil özelliğe sahip moleküllere verilen addır. Deterjanlar, amfifiller aracılığıyla oluşturulan karışımlara örnektir. Bu sayede deterjanlar birçok maddeyi çözerken suyla karşılaştıklarında ortamdan uzaklaşma eğilimine girerler. Biyolojik tepkimeler Proteinlerin birbiriyle olan etkileşimlerinde hidrofobik etki önemli bir yere sahiptir. Hidrofobik aminoasitler olan alanin, valin, lösin, izolösin, fenilalanin ve metiyonin, bu sayede rahatça eşlenerek protein yapıtaşlarını bir araya getirirler. Çoğu birleşmiş protein, hidrofobik bir çekirdeğe sahiptir. Bu sayede protein bileşikleri daima hep aynı zincirler halinde bağlanırlar.

Termodinamik

Kaynakça

}

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hidrofobik etki Resimleri

Hidrofili
6 yıl önce

olmalarından dolayı hem suda hem yağda çözünebilirler, bu sayede yağlanmış bir yüzeyin temizlenmesini sağlarlar. Hidrofobik etki Hidrofobi Lipofili Lipofobi...

Lesitin kolesterol asiltransferaz
6 yıl önce

bu reaksiyon sonucunda daha hidrofobik olan kolesteril esterlere dönüşürler, bunun sonucunda da lipoproteinin hidrofobik iç kısmına geçerler. Yeni oluşan...

Eikozanoid
6 yıl önce

sentezlenirler. Özel hücre zarı reseptörlerince algılanırlar.(Lipit yapıda yani hidrofobik olmalarına rağmen reseptörleri hücre içinde değil hücre zarındadır.) Eikosanoidler...

Yüzey aktif madde
3 yıl önce

maddeler suyu seven (hidrofilik) ve suyu sevmeyen (hidrofobik) kısımlardan oluşur. Pek çok maddede hidrofobik kısım, 8-12 karbondan oluşan, düz veya çok az...

Yüzey aktif madde, Bileşik, Surfaktan, Yüzey gerilimi, Çözelti
Sabun
3 yıl önce

Na veya K tuzlarıdır. Sabunun temizleyici etkisi, bünyesinde bulunan hidrofobik kısmın yağ/kir parçacıklarını sarabilme yeteneğinden doğar. Evlerde kullanılan...

Sabun, Alüminyum, Atom, Bakır, Balina, Banyo, Baryum, Boya, Deterjan, Gliserin, Hidrojen
Kolesteril ester
2 yıl önce

aşamalarındandır. Kolesteril esterler (KE) kolesterolden daha hidrofobiktir; kolesterolun sterol grubu hidrofobik olmasına karşın, hidroksil grubu hidrofilik oluğu...

Tamamlayıcılık (moleküler biyoloji)
2 yıl önce

oturarak geniş bir temas yüzeyi oluşturur. Hidrofobik ve van der Waals bağları kısa mesafeler üzerinden etki ederek tamamlayıcı şekilli iki yüzeyi birbirine...

Lipit
3 yıl önce

asidi olan kısmı birbirine dönük ve içtendir. Bir fosfolipit molekülü, hidrofobik (suyu sevmeyen) kuyruk ve hidrofilik (suyu seven) baş kısmından meydana...

Lipit, Ansiklopedi, Fosfolipitler, Karbonhidrat, Steroitler, Kalp hastalıkları, ,