Etnisite

Kısaca: İnsanların bir etnik gruba mensubiyet yoluyla/dolayısıyla sahip oldukları sosyal ve kültürel karakteristikler. Etnisiteyi kuvvetlendirme ve ona politikada önemli bir yer kazandırma arzusu azınlıklar arasında modern siyasal akımlar doğmasında baş faktördür. ...devamı ☟

Etnisite
Etnisite

Etnisite insanların bir etnik gruba mensubiyet yoluyla/dolayısıyla sahip oldukları sosyal ve kültürel karakteristikler.

Etnisiteyi kuvvetlendirme ve ona politikada önemli bir yer kazandırma arzusu azınlıklar arasında modern siyasal akımlar doğmasında baş faktördür.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Etnik grup
3 yıl önce

Etnik grup veya etnisite, bulundukları bölgede kendilerini ortak gelenekler, soy, dil, tarih, toplum, kültür, ulus, din veya sosyal davranışlar gibi diğer...

Etnik gruplar, Etnisite, Sosyoloji, Taslak, Çift makalelerin birleştirilmesi
Zvornik
6 yıl önce

sayımı sonuçlarına göre Zvornik'te 81.111 kişi yaşamaktaydı. Bu nüfusun etnisite bakımından dağılımı ise aşağıdaki gibiydi: Boşnaklar - 48.208 (%59,4) Sırplar...

Çinliler
3 yıl önce

Çinliler; çoğunlukla soy, etnisite, uyrukluk, vatandaşlık veya diğer bağlılık vasıtasıyla Çin ile ilişkili çeşitli kişiler veya gruplardır. Hem Çin sınırları...

Han Ulusu, ABD, Avrupa Birliği, Avustralya, Endonezya, Filipinler, Han, Han Hanedanlığı, Hong Kong, Hıristiyan, Kanada
Hewraman
2 yıl önce

Soranî-Kürtçesi konuşullur. ^ Çem, Munzur (2009). Dêrsim merkezli Kürt aleviliği: Etnisite, dini inanç, kültür ve direniş. Vate Yayınevi. s. 560. ISBN 975627834X...

Eşitlikçilik
6 yıl önce

eşitlik talebinde bulunan düşünce biçimidir. Çağdaş bağlamda özellikle ırk, etnisite, cinsiyet ve cinsel yönelim bağlamında eşitliğe dair vurgular içerir. Bu...

Entelektüel
3 yıl önce

sahip olan kişidir. "Bütün düşünceleri ve ürettiği verilerde hiçbir ırk (etnisite) / grup veya tam doğru deyimle insan topluluğu kategorisi çıkarları doğrultusunda...

Entelektüel, Osmanlı, Türk, ޞaman
Üçüncü Dalga feminizm
2 yıl önce

kadınları da kapsayacak biçimde genişletmek ve "kadınların farklı ten rengi, etnisite, milliyet, din ve kültürlere mensup olduğunu kabullenmek" yer alır. Böylece...

çin imparatoru
3 yıl önce

yönetildi. Ortodoks tarihsel görüş, bazı yeni akademisyenler siyaset ve etnisite arasındaki etkileşimin çok daha karmaşık olduğunu iddia ettikleri halde...