Politika

Kısaca: Siyaset, Arapça kökenli bir kelimedir; horoz eğitimi, horoz talimi anlamına gelmektedir. ...devamı ☟

politika
Politika

Politika hakkında detaylı bilgi için bkz. Siyaset

Politik sistemler ve ideolojiler

Anarşizm -- Anarcho-kapitalizm -- Anarcho-komunizm -- Anti-komunizm-- Sıkı yönetim -- Kapitalizm -- Hıristiyan demokrasi -- Klasik liberalizm -- Komuizm -- Muhafazakarlık -- Demokrasi -- Demokratik sosyalizm -- Yeşiller -- Faşizm -- Federalizm -- Solculuk -- Sağcılık -- Liberalizm -- Libertaryanizm -- Leberal sosyalizm -- Marksizm -- Meritokrasi -- Monarşi -- Milliyetçilik -- Nasyonal sosyalizm -- Oligarşi -- Post-Komuizm -- Cumhuriyetçilik -- Sosyalizm -- Stalinizm -- Totalitarianism -- Teokrasi

Politik varlıklar

Şehir -- Şehir devleti-- Konfederasyon -- Ülke -- İmparatorluk -- Federasyon -- Hükümet -- Ulus devlet -- Polis devleti -- Eyalet -- Prenslik -- Vilayet -- Cumhuriyet -- Devlet

Politik felsefedeki ana konular

Klasik siyasi düşünürler

Plato -- Aristotle -- Thucydides -- Cicero -- Saint Augustine -- Thomas Aquinas

Modern siyasi düşünürler

Nicolo Machiavelli -- John Calvin -- Martin Luther -- Baruch Spinoza -- Jean Bodin -- Thomas Hobbes -- John Locke -- David Hume -- Adam Smith -- Jeremy Bentham -- Jean-Jacques Rousseau -- Immanuel Kant -- G.W.F. Hegel -- Johann Gottfried von Herder -- Alexis deTocqueville -- John Stuart Mill -- Karl Marx -- Friedrich Engels -- Max Weber -- Lenin

Çağdaş siyasi düşünürler

David Friedman -- Noam Chomsky -- John Rawls -- Jan Narveson -- David Gauthier -- Amartya Sen -- Jürgen Habermas -- James M. Buchanan -- Bernard Crick -- Michel Foucault -- Jane Jacobs -- Carol Moore -- Antonio Negri -- Robert Nozick -- Hannah Arendt -- Mohandas Gandhi -- Ayn Rand

Çeşitli bilgiler

Uluslararası organizasyon -- Avrupa Birliği -- Polis -- Propaganda -- Siyasi parti -- Siyasi ekonomi -- Dünyadaki siyasi partiler -- E-demokrasi -- Terorizm -- Siyasal alan -- Böl ve yönet -- Siyaset sosyolojisi -- Politik eğitim

politika

1 . Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı, siyaset, siyasa:
"Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır."- Anayasa.
2 . Yöntem:
"Bir mirasyedi politikasıyla, birikmiş altını, el sürülmedik kaynaklarını har vurup harman savurdular."- N. Cumalı.
3 . mecaziBir hedefe varmak için karşısındakilerin duygularını okşama, zayıf noktalarından veya aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanma vb. yollarla işini yürütme:
"Bana karşı kullandığı tehdit ve şantaj politikası güverte halkınca malumdu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
politika gütmek , politika yapmak

politika

Osmanlıca politika kelimesinin Türkçe karşılığı.
İtl. Memleket işlerini idare için tutulan ölçülü yol. Siyaset.

vlone - 8 ay önce
vlone has on sale with 50% discount in the world, welcome to buy our vlone hoodie good intentions now.

threatafraid - 7 ay önce
This is such a great resource that you are providing. Thanks eggy car!

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

politika Resimleri

Siyaset
3 yıl önce

biçiminde tanımlanmıştır. Politika bilimi (politoloji) politik hareketler ve güç edinilmesi ve kullanımı konusunu inceler. Politika, toplumun halka dair yaptığı...

Siyaset Bilimi, Politika, ABD, Anarşizm, Antik çağ, Arapça, Aristo, Auguste Comte, Birey, David Hume, Deneycilik
Sosyal politika
3 yıl önce

uyguladığı politikalar bütününe Sosyal politika denir. Sosyal politika, refah ve refahın dağılımı ile ilgili tedbirler bütünüdür. Sosyal Politika genel olarak...

Sosyal Politika, Sosyal Devlet, Sosyal hizmetler, Sosyal güvenlik
Politika (Aristoteles)
3 yıl önce

Türkçede Politika ve Atinalıların Devleti: Politika. I-III. Çev: N.Berkes. İstanbul 1944 ve Politika. IV-VIII. Çev: N.Berkes. İstanbul 1946 Politika. Çev...

Politika (Aristoteles), Aristoteles, Yunanistan
Politika (gazete)
6 yıl önce

tarafta ise, 'bir ekmek bir politika' yazıyordu. Daha önce "Ekonomi Politika" adıyla yayımlanan gazetenin el değiştirmesiyle "Politika" adını alan gazetenin...

Politika (gazete), 1975, 9 Eylül, Hıfzı Topuz, Vedat Dalokay, Çetin Altan, İsmail Cem, Ercan Arıklı, Kadri Kayabal
Dış politika
3 yıl önce

Dış politika, bir siyaset biçimidir. Bir devletin sınırları ötesindeki devletlere uyguladığı siyasete verilen isimdir. Dış politika alanı, uluslararası...

Yumuşama (uluslararası politika)
6 yıl önce

kullanılmıştır. Bu yolla ülkeler sıcak savaşa girmek yerine, sorunları politika üzerinden çözmeye çalışmışlardır. Buna karşın, terim öncelikli olarak Sovyetler...

Yumuşama (uluslararası politika), 12 Eylül Darbesi, 1973 Şili Darbesi, 1989 Devrimleri, 68 Kuşağı, ABD, ABD`deki Sovyet Casusları, ABD Casusları, Ajax Operasyonu, Alexander Dubček, Angola İç Savaşı
Uluslararası Politik Ekonomi
3 yıl önce

bilimlere ve tarihe bir bakış açısıdır. Kısaca, uluslararası politik ekonomi, devlet politikalarının ve pazar ekonomisinin birbirleriyle olan ilişkilerinin...

Uluslararası Politik Ekonomi, Devlet, Politika, Siyaset, Sosyal Bilimler, Tarih, Taslak, Uluslararası İlişkiler, Pazar Ekonomisi, Politik Ekonomi
Devrim
3 yıl önce

Politika biliminde, bir devrim (Latince: Revolutio, lit. "Dönüş"), tipik olarak algılanan bir baskı (politik, sosyal, ekonomik) veya politik yetersizlik...

Devrim, Devrim (otomobil), Devrim (tarih), Anlam ayrım