Expr

Kısaca: expr çeşitli ifadeleri hesaplayan ve uygun değeri ekrana basan bir Unix komut satırı aracıdır. ...devamı ☟

expr çeşitli ifadeleri hesaplayan ve uygun değeri ekrana basan bir Unix komut satırı aracıdır. Söz dizimi: expr (ifade) expr, tamsayı veya dizgi ( string) ifadeleri düzenli ifadeler de katarak hesaplar. Kullanılabilir işleçler şunlardır: * tamsayılar için: toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve katsayı * dizgiler için: alt harfi bulma, düzenli ifadeyi bulma, bir dizgideki karakter grubunu bulma, dizinin uzunluğu * her ikisi için: karşılaştırma (eşit, eşit değil, küçük, vb.) Ayrıca ve ve veya gibi boole ifadelerini kullanarak şöyle bir söz dizimi: expr length "abcdef" "<" 5 "|" 15 - 4 ">" 8 çıktı olarak "1" verir. Bunun nedeni "abcdef" uzunluğunun 6 olmasıdır. Çünkü bu değer 5'den küçük değildir (| nin solu sıfır değerini verir). Fakat 15 eksi 4, 11'e eşittir ve bu değer 8'den büyüktür. Böylece sağ taraf, veya değişkenini doğru yapar. Bundan dolayı sonuç 1'dir. Programın çıkış durumu bu örnekte sıfırdır. Saf aritmetik için, söz dizimi C programlama dilininkine benzeyen bc (bench calculator) programlama dilini kullanma daha pratiktir. Örneğin: echo "3*4+14/2" söz diziminin çıktısı 19'dur. Bu programlama dili, ifadeyi tekli argüman olarak kabul eder. Ayrıca bakınız * tail * Unix programlarının listesi Dış bağlantılar * belgeler.org'daki expr kılavuz sayfası. * gnu.org'daki expr: Evaluate expressions sayfası

Kaynaklar

Vikipedi

Expr

Deyim

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.