Fabius Rusticus

Kısaca: Fabius Rusticus, Tacitus tarafından birkaç eserinde kendisinden alıntı yapılan Roma dönemi tarihçisi. Tacitus, onu Livy ile karşılaştırır ve "antik ve modern tarihçiler arasında en çarpıcı olanı." şeklinde tarif eder. Tacitus ayrıca onun belagat yeteneği ile olayları süslediğini anlatır. Fabius Rusticus, Tacitus tarafından Yaşlı Seneca'nın arkadaşı olarak da tasvir edilir.Tacitus, ''Yıllıklar'' 13.20 ...devamı ☟

Fabius Rusticus, Tacitus tarafından birkaç eserinde kendisinden alıntı yapılan Roma dönemi tarihçisi. Tacitus, onu Livy ile karşılaştırır ve "antik ve modern tarihçiler arasında en çarpıcı olanı." şeklinde tarif eder. Tacitus ayrıca onun belagat yeteneği ile olayları süslediğini anlatır. Fabius Rusticus, Tacitus tarafından Yaşlı Seneca'nın arkadaşı olarak da tasvir edilir.

Fabius Rusticus, İmparatorlar Claudius ve Nero'nun çağdaşıdır ancak Nero'nun saltanatı sırasındaki olaylarla ilgili olanlar hariç eserlerinin içeriği hakkında çok az şey bilinir. Fabius Rusticus, Tacitus'un Yıllıklar adlı eserinin başlıca kaynağı olduğu kadar büyük ihtimalle Suetonius ve Josephus'un olduğu gibi diğer tarihçiler içinde kaynaklık etmiştir.

Tacitus, annesini öldürme arzusu da dahil Nero'nun hayatı üzerine en tartışmalı görüşleri için delil olarak Fabius Rusticus'tan alıntı yapar. ve Seneca'yı öldürme arzusunda olduğunu iddia eder.

Notlar

KaynakKaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.