Fauna

Belli bir bölgede yetişen hayvanların tümü. Yeryüzünde ekolojik olarak sınırlanabilir bir yaşam alanında bulunan hayvan türlerinin tamamıdır. Bakterilen gibi tek hücreli hayvan grupları genellikle flora içinde değerlendirilir.

Fauna

Belli bir bölgede yetişen hayvanların tümü. Yeryüzünde ekolojik olarak sınırlanabilir bir yaşam alanında bulunan hayvan türlerinin tamamıdır. Bakterilen gibi tek hücreli hayvan grupları genellikle flora içinde değerlendirilir.

Fauna

1. anlamı Belli bir bölgede yaşayan hayvanların tümü, direy. Bu hayvanların tanımını yapan eser.
2. anlamı (çoğ. nae, faunas) (i). fauna,direy, bir memlekete veya bir jeoloji devrîne ait hayvanların topu; bu hayvanlar hakkında yazılmış eser.,fauna.
3. anlamı fauna. direy.

Fauna

i. fauna, hayvanat, bölge hayvanlarının tümü, direy

Fauna

belli bir bölgede yetişen hayvanların tümü, direy. bu hayvanların tanımını yapan yapıt.

Fauna

Almanca Fauna kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. hayvanlar dünyası (f), direy (f), fauna (f)

Fauna

Fauna İngilizce anlamı ve tanımı

Fauna anlamları

  1. (noun) The animals of any given area or epoch; as, the fauna of America; fossil fauna; recent fauna.

Fauna tanım:

Kelime: fau·na
Söyleniş: 'fo-n&, 'fä-
İşlev: noun
Türleri: plural faunas also fau·nae /-"nE, -"nI/
Kökeni: New Latin, from Latin Fauna, sister of Faunus
: animal life; especially : the animals characteristic of a region, period, or special environment -- compare FLORA
- fau·nal /-n&l/ adjective
- fau·nal·ly /-n&l-E/ adverb

Fauna ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Animal, Beast, Brute, Creature,

Fauna ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler

Flora, Vegetation,

Fauna

Almanca Fauna kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. title given to animals of a particular region or time period

Fauna

İtalyanca Fauna kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. fauna, title given to animals of a particular region or time period

Fauna

İspanyolca Fauna kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. fauna, title given to animals of a particular region or time period; wildlife, wild animals; animals in their natural environment

Fauna

Türkçe Fauna kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. title given to animals of a particular region or time period n. fauna, title given to animals of a particular region or time period n. fauna, title given to animals of a particular region or time period


İlgili konuları ara

Yanıtlar