Ekoloji

Kısaca: Ekoloji, BÎYOEKOLOJİ veya BİYONOMÎK olarak da bilinir, canlılar ile onları çevreleyen canlı ve cansız ortam arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı. Canlıları birey, türdeş topluluk ve karma topluluk düzeyinde ele alır. ...devamı ☟

ekoloji
Ekoloji

Ekoloji, BÎYOEKOLOJİ veya BİYONOMÎK olarak da bilinir, canlılar ile onları çevreleyen canlı ve cansız ortam arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı. Canlıları birey, türdeş topluluk ve karma topluluk düzeyinde ele alır. Uzun yıllar halkın ilgisini çekmeyen ve bilim dünyasında genellikle geri planda kalan ekoloji, 20. yüzyıl sonlarına doğru nüfus patlaması, besin kıtlığı, çevre kirliliği gibi sorunların etkisiyle en önemli bilim dallarından biri olarak öne çıkmıştır.

Ekolojinin; botanik, zooloji, mikrobiyoloji, fizyoloji, bitki beslenmesi, anatomi, morfoloji, patoloji, pedeloji, jeoloji, jeomorfoloji, mineraloji, fizik, kimya, meteoroloji ve klimatoloji gibi bilim dalları ile yakın ilgisi vardır. Araştırma konusu, yöntemi ve amaçlarındaki bazı özellikleri yardımıyla ekolojiyi diğer doğa bilimlerinden ayırma olanağı vardır.

1) Ekoloji bütün canlılar için ortak olan ve canlılar üzerinde etki yapabilen temel konularla ilgilenir.

2) Ekolojinin diğer bir ayırıcı özelliği ise, bir canlıya ait belirli organları ve bu organlardaki hayat süreçlerini değil, canlıların içinde bulundukları hayat ortamı ile olan karşılıklı ilişkilerini incelemesidir.

Ekosistem

Yaşama alanı veya yaşam birliğinin oluşturduğu topluluğa ekosistem denir. Ekoloji'nin görevide; canlılar arasındaki karşılıklı etkileşim ve cansız çevre ile organizmalar arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ekoloji temel olarak şu sorulara yanıt arar: 1 . Bitki ve hayvanların canlı ve cansız faktörler ile çevrelerine bağımlılığı nasıldır? 2 . Canlılar besinlerini ve enerjilerini nereden bulur? 3 . İnsanların ekosisteme etki biçimini ve ne ölçüde bu etkiyi yapabildiğini? Ekosistemlerin büyüklükleri farklı olabilir. Örneğin : Balina ekosistemi okyanus iken, Tenyanın ekosistemi bağırsak içersidir. Göl orman ve deniz çeşitli büyüklükteki ekosistemlerdir. Yeryüzündeki Yaşam Alanları ve Ekoloji Terimleri Yaşama Birliği (Biyosönoz): Başka türden canlıların bir arada yaşadıkları ve coğrafik olarak sınırlanabilir alana yaşama birliği denir. Biyotop : Yaşama birliğinde yaşamın olduğu sınırlı bölüme BİYOTOP denir. Abiyotik Faktörler : Yaşam alanındaki iklim ve toprak yapısı gibi etmenlere denir, Biyotik Faktörler : Yaşam alanının bitki örtüsü ve diğer canlılardan kaynaklanan etkilere Biyotik faktörler denir. Populasyon : Belirli bir yaşam alanındaki aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluğa denir. Biyoster : Ekosistemlerin tamamına yeni yaşamın mümkün olduğu yeryüzü parçasına denir. Optimum : Bir çevre faktörü bakımından, canlı için uygun olan basamağa denir. Komünite : Belli bir bölgedeki bütün populasyonların oluşturduğu çevredir.Bu populasyonların bir biriyle olan ilişkileridir. Habitat : Bir populasyonun yaşayabileceği ortamdır. Örneğin : Bir kutup ayısının habitatı kutuplardır.

Besin Zinciri

Beslenme seviyelerinde enerji transferindeki hiyerarşi “kim kimi yer” sorusunun cevabına göre belirlenir. Eğer B canlısı A canlısı ile besleniyorsa enerji A’dan B’ye doğru akıyor demektir. Besin zinciri “kim kimi yer” sorusunun basit cevaplandırılmasıdır . Bunu pekte mutlu bir sonla bitmeyen bir hikaye ile açıklayalım. Balıkçı az önce yosunlarla beslenmiş olan balığı tutar. Sonra pişirir ve yer . Daha sonra dengesini kaybeder ve suya düşer. O esnada gezintiye çıkan bir köpek balığı balıkçıyı yer. Buradaki besin zinciri şu şekildedir. Su yosunu, balık, balıkçı, köpek balığı

Ekosistemde Enerji Döngüsü

Enerji döngüsüyle ilgili genel özellikler; * Ekosistemde temel enerji kaynağı güneştir. * Enerji akışı tek yönlüdür. * Ekosistemin her basamağında enerji kaybı olur. * Basamaklardaki enerji kayıpları ısı olarak dışarıya verilir. * Basamaklar arasında enerjinin aktarılması bezin zinciriyle sağlanır. * Bütün sistemler güneş enerjisinden faydalanırlar. * Ototroflar (bitkiler ve bakteriler ) bu enerji ile fotosentez sonucu basit inorganik maddelerden organik besin üretirler. Ör karbonhitrat, protein, yağ . * Bütün fotosentetik ototroflar pirimer üreticidirler. Primer Üretim : Ototroflar ışık enerjisini tutar ve organik bileşik halinde kimyasal enerjiye çevirir. Ekosistemdeki primer üretim, verilen sürede enerji depolama miktarı ile orantılıdır. Bu miktar, mevcut sistemdeki fotosentez ve oksijenli solunum arasındaki denge ile bağlantılıdır. Ör / Fotosentez oksijenli solunumdan daha fazla yapılırsa enerji besinlerde depo edilir. Brüt Primer Üretim : Ekosistemdeki toplam fotosentez hızıdır (Verilen zaman periyodunda). Net Primer Üretim : Bitkinin dokularında depoladığı enerjinin, yine kendisinin yaptığı oksijenli solunumdan sonra geriye kalan kısımdır. Ekosistemler dışarıdan enerji ve besin girişine ihtiyaç duyarlar. Enerji devrinde geri dönüşüm yoktur. Bütün ekosistemlerde enerji çıkışı vardır. Ototroflar ile tutulan enerjinin çoğu çevreye ısı olarak verilir Bununla birlikte besinlerde tipik bir döngü vardır. Diğer canlılar hetotroftur (=tüketicidirler) * Otcullar = pirimer tüketiciler * Etçiller = sekonder tüketiciler * Yırtıcılar = tersiyer tüketiciler * Bitki ve et yiyenler = omnivorlar * Ayrıştırıcılar = Çürükçüler = Saprotifler * Detritivorlar = Çürükçüllerin artıklarıyla beslenirler.

ekoloji

Türkçe ekoloji kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. oecology [Brit.], ecology, bionomics

ekoloji

Türkçe ekoloji kelimesinin Fransızca karşılığı.
écologie [la]

ekoloji

Türkçe ekoloji kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Ökologie

ekoloji

Osmanlıca ekoloji kelimesinin Türkçe karşılığı.
yun. Canlı varlıklarla çevreleri arasındaki münasebetleri araştıran biyoloji kolu.

misafir - 8 yıl önce
merak attim acaba beni mi uğraştırıyosunuz sadece yoksa herkesi mi, wordum olduğu hald bitürlü indiremedimde!!!!!!!!!!!!!

misafir - 8 yıl önce
ekoloji konulu bir ödevim var istediğimi bir türlü bulamadım. 6 sayfa kadar yazıya ihtiyacım var. bu sitede bunun olması gerekmez mi?

misafir - 8 yıl önce
ekoloji;canlılar hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyleolan ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilim dalı

misafir - 8 yıl önce
ekoloji;canlılar hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyleolan ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilim dalı

misafir - 8 yıl önce
herbır sorunu incelen bır dalı vardır .tabıkı EKOLOJİ de canlılar ile cansızlar arasında olan ilişkıleri ınceleyen ve bunları cevreleyen bır butunu nu ele almaktadır.dogal olan la olmayan arasındakı ilişki bıcımını ınceleme konusudur.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

ekoloji Resimleri

Ekoloji
3 yıl önce

Ekoloji (ya da doğa bilimi), canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilimdir. Ekosistemse canlı ve cansız çevrenin tamamıdır. Kelime...

Ekoloji, Anatomi, Bakteriyoloji, Bitki, Biyocoğrafya, Biyofizik, Biyokimya, Biyoloji, Biyometri, Botanik, Deniz biyolojisi
Derin ekoloji
3 yıl önce

Derin ekoloji (İngilizce: Deep ecology), ekolojik felsefe içinde, insanın doğaya üstünlüğünü radikal bir tavırla reddeden hareket. Doğaya özel değer veren...

Sol Ekoloji ve Özgürlük
6 yıl önce

Sol Ekoloji ve Özgürlük (İtalyanca: Sinistra Ecologia Libertà (SEL)), İtalya'da Demokratik sosyalist, Merkez sol siyasi partiydi. Parti tüzüğüne göre...

Kent Ekolojisi
6 yıl önce

fiziksel çevreye uyum göstermeleri benzetmesine dayanan bir yaklaşım. Ekoloji kuramcılarına göre kentlerin içindeki değişik semtler ve bölgeler, kent...

Kent ekolojisi, Ekoloji, Şehir
Murray Bookchin
3 yıl önce

radikalizmi nedeniyle çok az ilgi gördü. Çığır açan makalesi "Ekoloji ve Devrimci Düşünce" ile ekolojiyi radikal politik kavram olarak ortaya attı. 1960’ların...

Murray Bookchin, Anarşizm, 14 Ocak, 1921, 1930, 1950, 1960, 1969, 1971, 1982, 1990
Etoloji
3 yıl önce

inceleyen zooloji alt dalıdır. Etoloji, özellikle evrim, nöroanatomi ve ekoloji gibi bazı bilim dallarıyla sıkı bir iş birliği içinde yürütülen, laboratuvar...

Etoloji, Etholoji, Akaroloji, Araknoloji, Ekoloji, Entomoloji, Evrim, Hayvan, Herpetoloji, Mammaloji, Mirmekoloji
Yeşil siyaset
3 yıl önce

partisidir. Yeşil siyaset, Avrupa'da ve akademik çevrelerde kimi zaman "siyasal ekoloji" olarak da anılır. Ayrıca, Yeşiller olarak adlandırılan, yeşil siyaseti...

Buzul bilimi
6 yıl önce

coğrafya, jeomorfoloji, iklimbilim, meteoroloji, hidroloji, biyoloji ve ekoloji gibi değişik bilim dallarını içeren çok disiplinli bir bilim dalıdır. Buzulların...

Buzul bilimi, Bilim, Buz, Taslak, İklim