federasyon

Federasyon Alm. Bundesstaat; Föderation f, Fr. Fédération f, İng. Federation. İki veya daha fazla devletin ortak ve fakat sınırlı olmayan hayati menfaatlerini sağlamak amacıyla birleşmelerinden meydana gelen bir devletler topluluğu. Federasyon devlet şekli, konfederasyon devlet şeklinin ulaştığı son merhaledir. Bugün federasyon olan Amerika,Almanya ve İsviçre bir zamanlar konfederasyon devlet topluluğuydu. Federasyonda, konfederasyonun aksine olara...

FEDERASYON (türkçe) anlamı
1. Fr. Bir kaç devletin bir devlet meydana getirecek şekilde birleşmesi.
2. Aynı çeşitten bir çok kurulların meydana getirdiği birlik.
FEDERASYON (türkçe) anlamı
3. küçük devletlerin tek bir devlet durumuna gelmek için yaptıkları ortaklık
4. devletler birliği.
birçok kuruluştan oluşan birlik.
FEDERASYON (türkçe) anlamı
5. 1 . Savunma ve dış politika alanında dayanışma amacıyla birden fazla devletin bir birlik devleti içinde birleşmesi.
6. 2 . Aynı alandaki çeşitli kuruluşları bir arada toplayan dayanışma birliği:
7. Öğrenci federasyonu. Futbol federasyonu.-
FEDERASYON (türkçe) ingilizcesi
1. n. federation,
FEDERASYON (türkçe) fransızcası
1. fédération [la]
FEDERASYON (türkçe) almancası
1. n. Föderation
2. Bund
3. Commonwealth

Federasyon hakkında bilgiler

Federasyon Alm. Bundesstaat; Föderation f, Fr. Fédération f, İng. Federation. İki veya daha fazla devletin ortak ve fakat sınırlı olmayan hayati menfaatlerini sağlamak amacıyla birleşmelerinden meydana gelen bir devletler topluluğu.

Federasyon devlet şekli, konfederasyon devlet şeklinin ulaştığı son merhaledir. Bugün federasyon olan Amerika, Almanya ve İsviçre bir zamanlar konfederasyon devlet topluluğuydu.

Federasyonda, konfederasyonun aksine olarak, federasyona giren devletler arasındaki hukuki bağ sözleşmesi değil, anayasa esastır.Yani federasyonu meydana getiren devletler arasındaki alakayı düzenleyen metin, bir antlaşma değil bir anayasadır.

Federasyonda, topluluğu meydana getiren devletlerin üstünde bir federal devlet vardır. Bu devletin kendisine mahsus teşkilatı bulunur. Federal devlet, federe devletlerin aracılığına muhtaç olmaksızın onların ülkesi ve vatandaşları üzerinde doğrudan doğruya egemenlik hak ve yetkilerini kullanır. Federasyonda ülke ve vatandaşlar aynı anda; bir tarafta federal devletin egemenliğine, diğer tarafta federe devletlerin egemenliğine tabidirler.

Federasyonda federe devletlerin iç hakimiyetleri olduğu halde, harici hakimiyetleri yoktur. Dışa karşı hep federal devlet muhataptır. Başka ülkelerle münasebetleri federal devlet yürütür.

Federasyonda, konfederasyonun aksine üye devletlere topluluktan ayrılma hakkı tanınmıştır.Sovyet anayasası, devletlere topluluktan ayrılma hakkını tanımış ise de (mad. 17), vaktiyle Ukrayna’nın gösterdiği ayrılma arzusu, çok kanlı bir şekilde karşılanmakla, buÊhakkın tamamen göstermelik olarak verildiği ispatlanmıştır. 1990 sonlarında Litvanya’nın bağımsızlık isteğine Sovyetler askerle karşılık verdiler.

Federasyon yürütme organı, eski Alman Federasyonunda olduğu gibi, bir kraldır veya Birleşik Amerika’da olduğu gibi halk tarafından seçilmiş bir başkandır.Yahut İsviçre’de, Sovyet Rusya’da olduğu gibi, bir heyettir. Şekli ne olursa olsun, federasyonda yürütme organı oldukça güçlüdür.Yasama organı ise federasyonun mahiyeti icabı daima iki meclislidir. Bunlardan biri, üye devletlerin nüfusuna bakılmaksızın her federe devletten eşit sayıda meydana gelen meclis, diğeri de yalnız federasyonun birliğini sağlayan ve ülkede yapılan bir seçimle teşkil edilen meclistir.

Tarihin muhtelif dönemlerinde devlet topluluğu birkaç şekilde meydana gelir. ABD’de ve Almanya’da da görüldüğü gibi evvelce bağımsız olan devletler birleşir, ; Biritanya İmparatorluğunda olduğu gibi bir tek devlet parçalanır ve bu parçalar yeni bağlarla birbirine bağlanır veya eski Rus Çarlığının parçalanıp, yerine SSCB’nin gelmesinde olduğu gibi, eski devletin parçalanmasından meydana gelir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Federasyon Kupası (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)

Federasyon Kupası ya da Kıbrıs Kupası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1956'den beri düzenlenmekte olan bir organizasyon.

Federasyon Piyade Taşıyıcı

Federasyon Piyade Taşıyıcısı, Yıldız Savaşları evreninde Ticaret Federasyonu tarafından kullanılan savaş aracı tipidir.

Federasyon Savaş Gemisi

Federasyon Savaş Gemisi, Yıldız Savaşları evreninde Ticaret Federasyonu tarafından kullanılan uzay gemisi tipidir.