Fenol

Kısaca: Fenol Alm. Phenol n, Karbolsäure f, Fr. Phénol, acide phénique, acide carbonique m, İng. Phenol. Karbolik asit veya hidroksil benzen de denilen, çok yönlü organik bir bileşik. Özellikleri:Formülü C6H5OH olup, benzen halkasındaki bir hidrojen yerine (-OH) grubu girmiştir. Erime noktası 41°C, kaynama noktası 182°C ve spesifik (öz) ağırlığı 1,07 g/cm3tür. Saf halde renksizdir. Deri ile temas ederse deriyi yakar ve zehirlidir. Fenikasit de denilen fenol, ...devamı ☟

fenol
Fenol

Fenol Alm. Phenol n, Karbolsäure f, Fr. Phénol, acide phénique, acide carbonique m, İng. Phenol. Karbolik asit veya hidroksil benzen de denilen, çok yönlü organik bir bileşik.

Özellikleri:Formülü C6H5OH olup, benzen halkasındaki bir hidrojen yerine (-OH) grubu girmiştir. Erime noktası 41°C, kaynama noktası 182°C ve spesifik (öz) ağırlığı 1,07 g/cm3tür. Saf halde renksizdir. Deri ile temas ederse deriyi yakar ve zehirlidir. Fenikasit de denilen fenol, asidik özellik de gösterir.

Elde edilişi: Tabii olarak kömür katranında bulunur ve buradan elde edilir.Klor benzene sodyum hidroksit etki ettirilerek elde edilir. Katalizör olarak bakır kullanılır.Ayrıca anilinden de elde edilir.

Kullanılışı: Fenol, çok geniş kullanma alanına sahiptir. Fenolden başlayarak epoksi ve fenolik reçineler, aspirin ve diğer bazı ilaçlar, zararlı ot ve böcek öldürücüler, azo boyar ve plastik maddeler elde edilebilir. Formaldehit ile asidik ortamda reaksiyona sokulursa novalak adı verilen ve vernik endüstrisinde kullanılan bir reçine elde edilir. Formaldehit ile bazik ortamda reaksiyona sokulursa ısı ile sertleşen bakalit elde edilir.

Bunlara ilaveten deterjan imalatında kullanılan alkil fenoller de, fenolden elde edilirler. Fenol tüketiminin büyük bir kısmı naylon imalatında kullanılan sikloheksanol ve epoksi reçinelerinin hammaddesi olan bifenol-A için olmaktadır.

Özellikle eskiden fenolun %1-2’lik çözeltileri tıpta kaşıntı ilacı olarak kullanılırdı. Ancak zihirli bir madde olduğu anlaşıldıktan sonra, bu maksatla olan kullanımı hemen hemen yok olmuş gibidir.

fenol

Portekizce fenol kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. phenol, any hydroxyl derivative of benzene (Chemistry)

fenol

İspanyolca fenol kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. (Chemistry) phenol, poisonous acidic compound obtained from coal tar or benzene and used mainly as a disinfectant or antiseptic, carbolic acid; any hydroxyl derivative of benzene

fenol

Türkçe fenol kelimesinin İngilizce karşılığı.
[fenol (m) ] n. (Chemistry) phenol, poisonous acidic compound obtained from coal tar or benzene and used mainly as a disinfectant or antiseptic, carbolic acid; any hydroxyl derivative of benzene n. phenol, any hydroxyl derivative of benzene (Chemistry) n. phenol, (Chemistry) poisonous acidic compound obtained from coal tar or benzene and used mainly as a disinfectant or antiseptic

fenol

Flemenkçe fenol kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. phenol, (Chemistry) poisonous acidic compound obtained from coal tar or benzene and used mainly as a disinfectant or antiseptic

fenol

boyacılıkta, plastik maddelerin ve kimi ilaçların yapımında kullanılan, çoğunlukla madenkömürü-nün katranından çıkarılan benzinin oksijenli türevi, asit fenik.

fenol

İspanyolca fenol kelimesinin Almanca karşılığı.
n. phenol, karbol

fenol

Türkçe fenol kelimesinin Fransızca karşılığı.
phénol [le]

fenol

Türkçe fenol kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Karbol, Karbolsäure, Phenol

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

fenol Resimleri

Fenol
3 yıl önce

Fenol, benzen halkasına OH- molekülünün bağlanmasıyla oluşan kimyasal bileşiktir. Fenoller, aromatik halkaya bir ya da daha fazla hidroksil grubunun bağlandığı...

Fenol kırmızısı
3 yıl önce

Fenol kırmızısı (Ayrıca fenolsülfonftalein) çoğunlukla hücre testlerinde kullanılan bir pH indikatörüdür. Fenol kırmızısı normal koşullarda kararlı, kırmızı...

Fenil
3 yıl önce

En basit ve bilindik olarak fenol bileşiminde bulunur. Bu fonksiyonel grup benzilden farklı olarak ekstra CH2 içermez. Fenol Benzen Benzil Ksilen Ksilil...

Fenil, Benzen, Fonksiyonel grup, Hidrojen, Hidrokarbon, Karbon, Kimya, Organik bileşik, Fenol, Benzil, Ksilil
Pikrik asit
3 yıl önce

anlamına gelen Yunanca πικρός (pikros) kelimesinden gelir. En asidik fenollerden biridir. Diğer yüksek oranda nitratlanmış organik bileşikler gibi pikrik...

Hidrokinon
3 yıl önce

Hidrokinon, benzene-1,4-diol ya da kuinol kimyasal formülü C6H4(OH)2 olan, fenol tipinde aromatik organik bileşiktir. Kimyasal yapısı bir benzen halkasına...

Pentaklorofenol
6 yıl önce

bir sıcaklıkta (susuz alüminyum veya demir klorür) katalizörü varlığında fenol klorlama yöntemi ile elde edilebilir. Bu süreç tam olarak bir klorlama sonucu...

Sodyum fenolat
3 yıl önce

olarak, sodyum fenolat çözeltileri, fenolün sodyum hidroksit ile reaksiyonu ile üretilir. Susuz türevleri, fenol ve sodyum birleştirilerek hazırlanabilir:...

Antiseptik
3 yıl önce

bir mikrobun öldürüldüğü hususunda emin olabilmek için karbolik asitin (fenol) kullanımı savunmuştur. Bununla birlikte benzeri fikirler daha önce de farklı...

Antiseptik, Antibiyotik, Bakteri, Dezenfektan, Farmakoloji, Louis Pasteur, Mantar, Mikrop, Tıp, Virüs, Madde taslağı