Ferdinand

Ferdinand Bulgaristan prensi ve bağımsız Bulgaristan’ın ilk çarı. Prenses Orleanslı Clemontine’in oğlu olup, 1861’de doğdu. Temmuz 1887’de Sabronya meclisi tarafından Bulgaristan prensi seçildi.Avrupa’yı kendisini tanımakta kararsızlığa sevk eden Rusya’nın karşı koymasına rağmen hemen tahta geçti. Nihayet Çar Aleksandr’ın ölümü, daha sonra Stambolov’un düşmesi ile veliaht prensBoris’in de Ortodoks usullerince vaftiz edilmesi, gerginliği tamamen giderdi. Böylece Rusya tarafından tanınan Fe

Ferdinand

Ferdinand Bulgaristan prensi ve bağımsız Bulgaristan’ın ilk çarı. Prenses Orleanslı Clemontine’in oğlu olup, 1861’de doğdu. Temmuz 1887’de Sabronya meclisi tarafından Bulgaristan prensi seçildi.Avrupa’yı kendisini tanımakta kararsızlığa sevk eden Rusya’nın karşı koymasına rağmen hemen tahta geçti. Nihayet Çar Aleksandr’ın ölümü, daha sonra Stambolov’un düşmesi ile veliaht prensBoris’in de Ortodoks usullerince vaftiz edilmesi, gerginliği tamamen giderdi. Böylece Rusya tarafından tanınan Ferdinand’ı öteki Avrupa devletleri de hemen tanıdılar.Ülke içinde fiilen bir birlik kurmaya muvaffak olan Ferdinand, memleketin modernleşmesine katkıda bulundu. Ferdinand, 1898 yılında Avusturya ile Balkanların taksimi planını hazırladı.

1908’de Osmanlı Devletinde vuku bulan Meşrutiyet hareketini ve Bosna-Hersek’in Avusturya tarafından ilhakını fırsat bilerek, Babıali’ye olan bağlılığını kesti ve kendisini Bulgar çarı ilan etti. Daha sonra Sırbistan ve Yunanistan ile gizlice anlaştı ve Bulgaristan’ı Balkan ittifakına soktu. Bu ittifak kuvvetleri 1912 yılında, İtalya Harbinden yorgun olarak çıkan Osmanlı Devleti üzerine saldırdılar.Müttefik kuvvetleri Edirne’ye kadar geldiler ise de, daha sonra elde ettikleri yerleri paylaşamayarak birbirlerine düştüler. Ferdinand, 1913 yılında müttefiklerine saldırmakta tereddüt etmedi.Ancak Romanya’nın da katıldığı ittifak kuvvetleri Bulgaristan’ı ezdi. Böylece Bulgaristan’ın payına çok az bir toprak parçası düştü. Bu duruma iyice üzülen Ferdinand, Birinci Dünya Harbinde diğer devletlerden intikam almak gayesiyle Almanya İmparatorluğu safında yer aldı. Fakat savaşta ilk çözülen cephe Bulgar cephesi oldu (28 Eylül 1918 Mütarekesi). Yenilgi felaketi ve ayaklanma belirtileri üzerine Ekim 1918’de tahtını oğlu Boris’e bırakan Ferdinand, 1948 yılında Coburg’da öldü.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Ferdinand

Fransızca Ferdinand kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. Ferdinand, male first name; Ferdinand Magellan, (c.1480-1521) Portuguese explorer and navigator; Ferdinand I, "Ferdinand the Great", emperor of Spain

Yanıtlar