Bazı organların salgılarında bulunup kimyasal değişikliklere etki eden maddeler.

Ferment

Bazı organların salgılarında bulunup kimyasal değişikliklere etki eden maddeler.

Ferment

maya, enzim.

Ferment

Fransızca Ferment kelimesinin Türkçe karşılığı.
[le] maya; tohum

Ferment

f. mayalandırmak, ekşimek, heyecanlandırmak, kışkırtmak, tahrik etmek, telaşlanmak, mayalanmak
i. maya, mayalanma, telaş, karışıklık, heyecan

Ferment

Almanca Ferment kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. maya (n), ferment (n), enzim (n), tepkiten (n)

Ferment

1. anlamı Maya (I).
2. anlamı (i)., (kim). tahammür ettiren şey, maya; tahammür, mayalanma, ekşime; telâş, karışıklık, galeyan, heyecan.,maya/mayalanma/karışıklık,xyz kışkırt/mayalan.
3. anlamı mayalanmak. mayalamak. heyecanlanmak. telaşlanmak. heyecanlandırmak. telaşlandırmak. heyecan. karışıklık. huzursuzluk. telaş. galeyan. maya.
4. mayalanmak. mayalamak. heyecanlanmak. telaslanmak. heyecanlandirmak. telaslandirmak. heyecan. karisiklik. huzursuzluk. telas. galeyan. maya.

Ferment

Türkçe Ferment kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. yeast, substance which causes fermentation; fermenting; agitation, excitement v. cause to ferment; undergo fermentation; cause to undergo fermentation; agitate, inflame; be agitated n. ferment, enzyme, protein which catalyzes chemical processes

Ferment

Flemenkçe Ferment kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. ferment, yeast, substance which causes fermentation; fermenting; agitation, excitement

Ferment

n. yeast, substance which causes fermentation; fermenting; agitation, excitement v. cause to ferment; undergo fermentation; cause to undergo fermentation; agitate, inflame; be agitated n. ferment, enzyme, protein which catalyzes chemical processes

Ferment

Fransızca Ferment kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. ferment


Yanıtlar