Feuerbach

Kısaca: Ludwig Andreas Feuerbach, (1804 - 1872) Alman filozof ve ahlakçı. Marx üzerindeki etkisi ve humanist ilahiyat görüşleri ile ünlenmiştir. ...devamı ☟

Feuerbach
Feuerbach

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ludwig Andreas Feuerbach
2 yıl önce

Ludwig Andreas Feuerbach, (d. 27 Temmuz 1804 - ö. 13 Eylül 1872) Alman filozof ve ahlakçı. Marx üzerindeki etkisi ve hümanist ilahiyat görüşleri ile ünlenmiştir...

Ludwig Andreas Feuerbach, 13 Eylül, 1804, 1828, 1839, 1845, 1848, 1849, 1872, 28 Temmuz, Almanya
Feuerbach Üzerine Tezler
6 yıl önce

Feuerbach Üzerine Tezler, Karl Marx`ın 1845`de yazdığı on bir kısa felsefi nottur. Marx, Genç Hegelciler arasında bulunan Ludwig Feuerbach eleştirisinin...

Feuerbach Üzerine Tezler, 1845, Genç Hegelciler, Genç Marx, Karl Marx, Ludwig Feuerbach, Marksizm
Hristiyanlığın Özü
2 yıl önce

basımı 1841'de yapılan bir Ludwig Feuerbach kitabıdır. Bu kitap Feuerbach'in din hakkındaki görüşlerini içerir. Feuerbach'ın yabancılaşma teorisi daha sonraları...

Hegelcilik
2 yıl önce

(Hinrich, Gabler vb.) ve Sol-Hegelciler (Ruge, Bruno Bauer, Strauss, Feuerbach, Marks) bu eksende meydana gelmiştir. Daha sonra bu alt bölümlerde yeni...

Hegelcilik, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Aydınlanma Çağı, Batı felsefesi, Bedia Akarsu, Bilim felsefesi
Tarihsel materyalizm
2 yıl önce

oluşturur. Alman ideolijisi ve Feuerbach Üzerine Tezler’de açık bir şekilde Hegelci idealizm'in yanı sıra Ludwing Feuerbach 'ta ifadesi bulduğu varsayılan...

Tarihsel materyalizm, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Antonio Gramsci, Artı-değer, Asya tipi üretim tarzı, Aydınlanma Çağı
19. yüzyıl felsefesi
2 yıl önce

tezlerini Feuerbach'tan yola çıkarak oluşturduğunu söyleyebiliriz.Özellikle "Feuerbach Üzerine Tezler" adlı taslak notlarında Marks'ın Feuerbach'la ilişkisi...

19. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi
Alman felsefesi
2 yıl önce

bilinmektedir. Leibniz, Friedrich Schelling, Johann Gottlieb Fichte, Kant, Hegel, Feuerbach, Marx, Arthur Schopenhauer, Nietzsche, Karl Jaspers, Goethe gibi ünlü...

Alman felsefesi, 18. yüzyıl, 19. yüzyıl, 20. yüzyıl, Alman, Arthur Schopenhauer, Bertrand Russell, David Hume, Dil felsefesi, Edmund Husserl, Epistemoloji
Bilimsel materyalizm
2 yıl önce

materyalizm, tarihte ilk kez Friedrich Engels tarafından kaleme alınan, Ludwig Feuerbach ve klasik alman felsefesinin sonu kitabının yayınlanması ile tarih sahnesine...

Bilimsel materyalizm, ,