Bilimsel Materyalizm

Kısaca: Bilimsel materyalizm; tarihte ilk kez Friderich Engels tarafından kaleme alınan Ludwig feuerbach ve klasik alman felsefesinin sonu kitabının yayınlanması ile tarih sahnesine girer. ...devamı ☟

düzenle|Eylül 2007 Bilimsel materyalizm;

Tarihte ilk kez Friderich Engels tarafından kaleme alınan; "Ludwig feuerbach ve klasik alman felsefesinin sonu" kitabının yayınlanması ile tarih sahnesine girer..

Engels; iyi bir Hegel öğrenciliği yaşamıştır..

K.Marx ile bulusması ve materyalist olması ile birlikte, Marks Ekonomi-Politiğe yönelirken, Engels; sosyoloji, tarih ve özellikle de doganın işleyişi üzerine inceleme ve araştırmalara yönelmiştir..

Eski Yunan`dan o güne kadar gelen materyalizmi; en gelişmiş şekli ile işte bu ivmede, yine Eski Yunandan başlayarak gelen, "dialektik mantık"la yakalamıştır..

En son, determinist asamaya ulaşan mekanik materyalist fesefeyi; doganın çalışması ile birleştirmiştir..

Sebep-sonuç ilişkisini,

"ancak"; laboratuar ortamında, Dış etkilerden azami düzeyde arındırılmış, Fanus içinde,

İnceleyerek varılan sonuçların; benzer olay için açıklayıcı özelliğini kabul etmiş ama tam bilimsel çalışma olmadıgını görmüştür..

Çünki incelenen olayın; doğada insan aklının tüm verileri dikkate alması mümkün olmayan, sonsuz etmen ile olduğunu açıklamıştır..

Olusan her seyin; süresiz, kesintisiz ve sürekli değişerek,

sonsuz sebep ve sonsuz sonucun "o an", aynı dünya zamanında olduğunu;

sebeplerin, sonuçların; sonsuz içiçe geçmişlik ve sürekli etkileşim halinde olduğunu insan bilincine çıkarmıştır..

İzafiyet teorisi, kuantum fiziği, birleşik alan teorisi ve uzam (uzay-zaman) kavramlarını;

maddenin işleyişini, beynin işleyişinden ayırmayan ve sonsuz varyasyonla, iç içe geçmişliğini açıklayan bu "tümel kavram";

daha çok teist ve deist ideologların, Dinlerdeki yaradılış ve kainat anlatılarında, çürütülmeye çalışılmaktadır..

Bakınız..

Ludwig Feuerbach..

Eugen Dühring

Anti-Duhring - Friderich engels

Doganın Dialektiği - Friderich engels

Din ve Bilim - Bertrand Russel

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Tarihsel materyalizm
3 yıl önce

Materyalizmde olduğu gibi Tarihsel Materyalizm'i de bir felsefe dizgesi olarak anlayıp açıklamanın yanı sıra, bir bilim yöntemi dahası bir bilimsel kuram...

Tarihsel materyalizm, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Antonio Gramsci, Artı-değer, Asya tipi üretim tarzı, Aydınlanma Çağı
Diyalektik materyalizm
3 yıl önce

Diyalektik Materyalizm (Eytişimsel Maddecilik ya da Eytişimsel Özdekçilik), materyalizmin Karl Marx tarafından yorumlanmış biçimi, Marksist felsefenin...

Diyalektik Materyalizm, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Antonio Gramsci, Artı-değer, Asya tipi üretim tarzı, Aydınlanma Çağı
Materyalizm
3 yıl önce

Maddecilik, özdekçilik veya materyalizm, her şeyin maddeden oluştuğunu ve bilinç de dahil olmak üzere bütün görüngülerin maddi etkileşimler sonucu oluştuğunu...

Maddecilik, Antik Yunanistan, Demokritos, Diyalektik Materyalizm, Felsefe, Felsefe Portalı, Filozof, Leukippos, Popüler kültür, Taslak, Ruhani
Atomculuk
3 yıl önce

kaybedecektir. Onun 17. yüzyılda bilimsel çalışmalar ve teoriler içinde yeniden canlandığını görüyoruz. Materyalizmin Tarihi ve Günümüzdeki Anlamının Eleştirisi...

Atomculuk, 17. yüzyıl, Alcmaeon, Anaksagoras, Anaksimandros, Anaxagoras, Archytas, Atom, Demokritos, Diyojen, Efes Okulu
İyonya Okulu
3 yıl önce

ancak kozmolojisinde daha önceki İyonyalılara geri döndü. Kozmogoni Bilimsel materyalizm Hilomorfizm İyonya Aydınlanması Monizm Milet Okulu Sokrates öncesi...

Zihin felsefesi
3 yıl önce

modası geçmiş ve bilimsel bakımdan yararsız teorilerin bir parçasını meydana getirmektedir.Aynı bircilik ve dolayısıyla materyalizm çerçevesi içinde,...

19. yüzyıl felsefesi
3 yıl önce

romantizmin ve idealizmin zirveye ulaştığı bir dönemdir. Aynı şekilde materyalizmin de yeni bir derinlik kazandığı ve öne çıktığı görülür. Fransız felsefesinde...

19. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi
Nikolay Buharin
3 yıl önce

Tarihsel Materyalizm: Bir Sosyoloji Sistemi (1921) Sovyet Rusya'da Ekonomik Örgütlenme (1922) Serbest Sınıfın Ekonomi Teorisi (1927) Diyalektik Materyalizm Bakımından...

Nikolay Buharin, 1. Dünya Savaşı, 13 Mart, 1888, 1905, 1906, 1907, 1911, 1917, 1918, 1919