Fil

Kısaca: Fil, Filgiller (Elephantidae), hortumlular (Proboscidea) takımından bir familyasının bir üyesidir. Filgiller familyasının günümüzde varlığını sürdüren Asya fili (Elephas maximus) ve Afrika fili (Loxodonta africana) olmak üzere iki türü bulunmaktadir. ...devamı ☟

Fil
FilFil
Fil
Fil Alm. Elefant (m), Fr. Éléphant (m), İng. Elephant. Filgiller (Elephantidae), hortumlular (Proboscidea) takımından bir familya. Familyanin günümüzde varligini sürdüren Asya fili (Elephas maximus) ve Afrika fili (Loxodonta africana) olarak iki türü bulunmaktadir.

Familyası

Filgiller (Elephantidae) Yaşadığı yerler: Afrika ve Güney Asya’nın orman ve sık otlaklarında. Özellikleri: Uzun hortumlu, iki üst kesici dişleri uzamış, kuyruğunda bir tutam kıl bulunan, geniş kulaklı bir hayvan. Ömrü: 70-80 yıl. Çeşitleri: Asya (Hindistan) fili (Elephas maximus), Afrika fili (Elephas africanus), Mamut (Elephas primigenius).

Fillerin özellikleriFil sürüsü
Fil sürüsü
Karada yaşayan memelilerin en iri ve güçlü hayvanı. Afrika filinin yüksekliği 3-4 metre, ağırlığı 6-7 tonu bulur. Boyu, bazan 7 metreyi geçebilir. Asya filinin ise boyu 6 metre, omuz başına kadar yüksekliği 2 metre, ortalama ağırlığı da 3-4 ton arasında değişir. Bacakları sütun şeklinde yuvarlak, beş parmaklı ve küçük tırnaklıdır. Ot ve ince ağaç dallarıyla beslenir. Çok su içer,geviş getirmez. İriliğine rağmen çevik ve iyi yüzücüdür. Burun ve üst dudağın birleşerek uzamasından iki delikli hortum meydana gelir. 40 binden fazla kastan meydana gelen bu organ, dokunma, koklama ve kavrama aleti olarak kullanıldığı gibi, suyu emerek ağzın içine püskürtmede de kullanılır. Hortumun ucu Afrika filinde parmak gibi uzayan iki dudakla, Hindistan filinde ise tek dudakla sonlanır. Bir toplu iğneyi yerden alabilecek kadar hassas, bir insanı 40 metre uzağa fırlatabilecek ve bir ağacı kökünden sökebilecek kadar güçlüdür. Pek güçlü olmayan görme duyusuna karşı, işitme ve Özellikle koku alma duyusu çok kuvvetlidir. Hortumu devamlı hareket halinde olup, sağa, sola ve geriye doğru kıvrılarak rüzgarın getirebileceği en zayıf kokuları dahi hisseder. Kör bir fil, koku alma duyusuyla hiç zorluk çekmeden yolunu bulabilir. Fil, hortumuyla su içmez. Suyu hortumuna çekerek ağzına püskürtür. Sıcak havalarda sırtına püskürttüğü suyla serinler. Hortum, yedi litre kadar su alabilir. Dallardan hortumun ucuyla meyve kopararak ağzına götürür.

Günümüzde Asya (Hindistan) fili ile Afrika fili kalmıştır. Soğuk bölgelerde yaşayanMamut’un soyu tükenmiştir. Filler, nehir kıyılarındaki orman ve sık otlu alanlarda sürüler halinde yaşar. Afrika fili, Hindistan filinden daha iri olup, kulakları da geniştir. Sıcak havalarda yelpaze gibi kullanır. Daha çok ağaçlık ve gölgelik alanlarda yaşayan Hindistan filinde kulaklar küçüktür. Kırış kırış olan sert derileri adeta tüysüzdür. Kuyruk uçlarında tel gibi sert bir demet kıl bulunur. Hint kuyumcuları bu kılları ince altın şeritlerle bükerek hoş görünüşlü yüzük ve bilezikler yaparlar.Bir Afrika fili
Bir Afrika fili
Fillerde, iki üst kesici dişler uzayarak tipik fildişlerini meydana getirirler. Dişler zaman zaman kırılıp aşınmasına rağmen ömür boyu uzarlar. 3 metre uzunluk ve 100 kg ağırlığına varanları bulunur. Filler bu dişlerle kendilerini aslan, kaplan gibi yırtıcı hayvanlara karşı korurlar. Bir aslan veya kaplanın saldırısına uğradığında, dişleriyle hasmına bir defa dokunması kafidir. Hemen gövdesini bir mızrak gibi deler geçer. Toprağı kazarak kök ve yumruları çıkarır, ağaç dallarını kırarlar. Köpek dişleri bulunmaz. Azı dişleri ise büyük ve bitişiktir.

Afrika fillerinin erkek ve dişilerinde, fildişi bulunmasına rağmen, Asya filinin dişisinde yok denecek kadar kısadır. Yavrularda bu dişler 2-3 yaşında çıkmaya başlar. Filler, pek kıymetli olan bu dişleri yüzünden asırlarca insanlar tarafından katledildiler. Günümüzde fil avcılığı yasaklanmıştır. Bunlardan tarak, baston ve şemsiye sapları, kolye, tesbih, satranç taşları, bilardo topları yapıldığı gibi, çeşitli süs ve ziynet eşyalarında da kullanılırlar.

13 yaşında erginleşen fil, 3 yılda bir olmak üzere ömründe 20 defa yavrular. Her doğumda genellikle 90-100 kg ağırlıkta 1 yavru doğurur. Doğumda bütün fil topluluğu anne ve yavruya günlerce sevgi gösterisinde bulunur. Yavruyu 6 ay emzirir. Gebelik süresi Hindistan filinde 19-21 ay, Afrika filinde 22 aydır. Eşler, gözlerden uzak yerlerde çiftleşir. Bu özelliklerinden dolayı esir filler kendilerini gizleyebilecek ortamlarda normal olarak ürer, kafes içindekiler ise kendilerini yabancı gözlerden saklayamadıklarından kolay kolay üremezler. Birbirini ve yavrularını hortumlarıyla severler.

Çok eski yıllardan beri evcilleştirilerek insanlığın hizmetinde bulunmuşlardır. Yük hayvanı olarak veya avda ve harplerde kullanılmışlardır. Eski devir muharebelerinin canlı tankları olarak anılırlar. M. Ö. 218 tarihinde Kartaca komutanı Anibal 37 savaşçı filini Alp Dağlarından Roma Ovasına indirerek, İkinci Pön Savaşında kullanması ünlüdur. Pers ve Hintliler de çeşitli savaşlarda kullanmış, kale kapılarını fillere söktürmüşlerdir. Yemen Meliki Ebrehe’nin fillerle Kabe-i şerif üzerine yürümesi, tarihe Fil Yılı olarak geçmiştir. Fakat Ebrehe bu hadisede rezil ve rüsva olmuştur.

Filler zeki, munis, itaatkar hayvanlardır. Bugün sirklerde eğitilerek çeşitli şaşırtıcı oyunlar yaptırılmaktadır. Afrika filini insana alıştırmak oldukça zordur. Fakat Asya’da Hindistan filleri rahatlıkla evcil hale getirilebilmektedir. Hatta Hindistan’da küçük çocuklara dadılık ve bekçilik yapan filler bile vardır. Dışarı çıkacak olan yerli Hintli kadın, çocuğunu bahçedeki filin yanına getirip bırakır. Filin gözetiminde çocuk bahçede rahatça oynar. Fil orada olduğu müddetçe başka bir hayvan da gelip çocuğa zarar veremez. Filin onu ezmesi, çiğnemesi korkusu da yoktur. Hayvan evin bir ferdi gibidir. Sirklerde kullanılan filler, küçük tip Asya türleridir.

Dağılımı ve Yaşam AlanlarıAğaçtaki meyveye ulaşmaya çalışan bir fil
Ağaçtaki meyveye ulaşmaya çalışan bir fil
Asya filinin anayurdu Hindistan Yarımadası ile Asya’nın güney doğusu, Afrika filininki de Sahra’nın güneyindeki bölgelerdir. Eskiden cüce fil adıyla ayrı bir tür olarak kabul edilen hayvanların Afrika filinin yavruları olduğu anlaşılmıştır. Filler, çok yoğun bir bitki örtüsü ile kaplı olan ormanlardan çıplak savanlara kadar çok değişik yaşam ortamlarında görülebilir. Yaşlı dişilerin önderliğinde yaşayan küçük topluluklar, yiyeceğin bol olduğu yerlerde daha geniş sürüler oluştururken erkekler genellikle dişilerden ayrı sürüler halinde yaşar.

Beslenme

Belirli mevsimlerde besin ve su kaynaklarının daha bol olduğu yerlere göç eden ve zamanlarının büyük bir bölümünü beslenerek geçiren bu hayvanlar günde 225 kg ot yiyebilir ve 200 litreye kadar su içebilirler. Ayrıyetten 1 hafta içerisinde 2 tondan fazla yemek tüketirler.

Üreme

Gebelik süresi Asya filinde ortalama 610 gün, Afrika filinde ise yaklaşık 2 ay daha uzundur. Hindistan filinde 8-12 yaşında cinsel olgunluğa erişerek döl verebildiği halde, Afrika filinde bu süre 14 yılı bulabilir. Filler de insanlar gibi çiftleşirler.

Ek Bilgiler

Asya fili yüzyıllar boyunca savaş tören ve yük hayvanı olarak önemini korumuş, bakıcılarının yönetiminde ormandan tomrukların taşınmasında kullanılmıştır. Afrika fillerinin yük hayvanı olarak kullanılması çok daha kısıtlıdır. Filler ancak 20 yaşından sonra iş yapabilecek güce ulaştığından bu hayvanlar hiçbir zaman tam anlamıyla evcilleştirilmemiştir. Doğal yaşam alanlarının yok edilmesi ve fildişi için avlanmaları nedeniyle fillerin soyu tükenmeye yüz tutmuştur. Özellikle fil dişi ticareti için yasak avlanmalar Afrika fillerinin sayısını azaltırken bazı koruma bölgelerindeki sınırlı alanlarda giderek artan fil sayısı da çevreye zarar verecek boyutlara ulaşmaktadır. Ayrıca filler zıplayamaz. Bu da fili zıplayamayan tek memeli yapar. Ayrıca filler fıstık yer.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Fil

1. anlamı Filgillerin hortumlular takımından, Afrika ve Asya'nın sıcak bölgelerinde yaşayan, çok iri, kalın derili hayvan (Elephas). Satrançta çapraz hareket ettirilen taş.
2. anlamı iplik. tel. (kesici alet) ağız. kablo. akış. seyir.
3. anlamı i. fil white elephant elde bulundurması güç olan ender rastlanır kıymetli mal; külfetli mal, bir işe yaramadığı halde başa dert olan şey. elephant apple fil elması, bot. Feronia elephantum. ,fil.

Fil

Fil İngilizce anlamı ve tanımı

Fil anlamları

  1. () imp. of Fall, v. i. Fell.

Fil tanım:

Kelime: fil

filFil

Fransızca Fil kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. cord, line, string, thread; floss silk, yarn

Fil

İtalyanca Fil kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. lead

Fil

İspanyolca Fil kelimesinin İngilizce karşılığı.
[fil (m)] n. leapfrog, children's game which is played by jumping one by one over the backs of kneeling players

Fil

Türkçe Fil kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Fil] n. cord, line, string, thread; floss silk, yarn
n. leapfrog, children's game which is played by jumping one by one over the backs of kneeling players
n. elephant

Fil

Fransızca Fil kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
1. (couteau) scherpte (f); scherpheid (f)
2. (couture) garen (n); draad (m)
3. (histoire) draad (m)4. (textiles) draad (m)

Fil

filgillerin, hortumlular takımından, afrika ve asya'nın sıcak bölgelerinde yaşayan, çok iri, kalın derili hayvan (elephas).
satrançta çapraz hareket ettirilen ta?

Fil

Fransızca Fil kelimesinin Almanca karşılığı.
n. faser, schnur, leine, ader, schneide, faden, nähfaden, kabel, garn

Fil

Fransızca Fil kelimesinin İtalyanca karşılığı.
1. (couteau) taglio (m); filo (m)
2. (couture) filo (m)
3. (histoire) filo (m)4. (textiles) fune (f); cavo (m); corda (f)

Fil

Fransızca Fil kelimesinin Portekizce karşılığı.
1. (couteau) corte (m); fio (m)
2. (couture) linha (f)
3. (histoire) fio (m); linha (f)4. (textiles) fio (m); linha (f)

Fil

Fransızca Fil kelimesinin İspanyolca karşılığı.
1. (couteau) filo (m)
2. (couture) hilo (m)
3. (histoire) hilo (m)4. (textiles) hilo (m)

Fil

Fransızca Fil kelimesinin Türkçe karşılığı.
[le] iplik; tel; (kesici alet) ağız; kablo, tel; akış, seyir

Fil

Türkçe Fil kelimesinin Fransızca karşılığı.
[le] iplik; tel; (kesici alet) ağız; kablo, tel; akış, seyir

Fil

Türkçe Fil kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Elefant, Rössel

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Fil Resimleri

Fil Yılı
3 yıl önce

Fil Yılı (Arapça: عام الفيل, Amm'ul- Fil), İslam tarihinde, yaklaşık olarak miladi 570 yılında yaşandığı rivayet edilen bir olaydan dolayı verilen isimdir...

Fil suresi
3 yıl önce

Fil Suresi (Arapça: سورة الفيل), Kur'an'ın 105. suresidir, 5 ayetten oluşur. Sure, Yemen Valisi Ebrehe'nin Allah'ın evi olan Kâbe'ye saldırmasını ve karşılaştığı...

Fil Suresi, A'la Suresi, A'raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Fil (satranç)
6 yıl önce

Fil (♗ ♝) satranç oyununda bir taştır. Her oyuncu satranç oyununa iki fil ile başlar. Oyuna başlarken fillerden birisi şah tarafındaki at ile şahın arasında...

Fil (satranç), At (satranç), Fil (anlam ayrımı), Kale (satranç), Piyon (satranç), Satranç, Satranç taşları, Taslak, Vezir (satranç), Şah (satranç)
Fil sivri fareleri
3 yıl önce

Esmer fil sivri faresi, Elephantulus fuscus Bushveld fil sivri faresi, Elephantulus intufi Doğu kaya fil sivri faresi, Elephantulus myurus Somali fil sivri...

Fil Burnu
3 yıl önce

Fil Burnu, İstanbul Boğazı'nda karanın denize doğru yaptığı küçük çıkıntıdır. Poyrazköy ile Anadolukavağı arasında yer alır. Burnun uç noktasında kendiyle...

Asya fili
3 yıl önce

Asya fili (Elephas maximus), yaşayan iki fil türünden biri, Elephas cinsinin yaşayan tek üyesidir. Aynı zamanda Asya'da yaşayan en iri hayvandır. Bu tür...

Afrika savan fili
3 yıl önce

savan fili (Loxodonta africana), günümüzde yaşayan en büyük kara hayvanıdır. Ortalama bir dişi omuz yüksekliği 3.5 metre, erkeğinki 4 metredir. Fil yürürken...

Fil Açılışı
6 yıl önce

Fil Açılışı 1. e4 e5 2. Fc4 hamleleriyle başlayan bir satranç açılışıdır. Fil Açılışı bilinen en eski açılışlardan biridir. İlk olarak Lucena ve Ruy Lopez...

Fil açılışı, Satranç