Filozofi

Kısaca: Felsefe veya düşünbilim, sözcük köken olarak Yunanca φιλοσοφία seviyorum, peşinden koşuyorum, arıyorum anlamına gelen "phileo" ve bilgi, bilgelik anlamına gelen "sophia" sözcüklerinden türeyen terimin işaret ettiği entelektüel faaliyet ve disiplin. "phileo"=sevgi "sophia"=bilgi veya bilmek kelimelerinden türemiştir. ...devamı ☟

filozofi
Filozofi

Filozofi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Felsefe

filozofi

Türkçe filozofi kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. philosophy

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Felsefe
3 yıl önce

araştırmacıya "filozof" adı verilmiştir. Filozof, yeni (farklı) sonuçlara varan ve bu sonuçları ifade etmek için yeni tanımlar üreten kişidir. Filozoflar hayata...

Felsefe, 12. yüzyıl, Ahlak, Analitik felsefe, Analiz, Aristo, Astronomi, Batı felsefesi, Bertrand Russell, Bilgi, Bilim felsefesi
Filozof
3 yıl önce

Filozof, felsefe ile uğraşan kişidir. Filozof kelimesi Antik Yunanca bilgelik aşığı anlamına gelen φιλόσοφος (filasofos) kelimesinden gelir. Ciceron ve...

Filozof, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Aristoteles, Aydınlanma Çağı, Batı felsefesi, Bilim felsefesi
Lemi Filozof
3 yıl önce

Lemi Filozof, (d. 13 Ocak 1983, İstanbul), Türk sinema ve televizyon oyuncusudur. Anadolu Üniversitesi 'Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri' bölümünden...

Mandıra Filozofu
3 yıl önce

Mandıra Filozofu, 2013 Türkiye yapımı, yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı'nın yaptığı ve senaryosunu Birol Güven'in yazarak aynı zamanda yapımcılığını yaptığı...

Üç Filozof
3 yıl önce

Üç Filozof, İtalyan Rönesans sanatçısı Giorgione tarafından yaratılan yağlı boya tablosudur. Üç Filozof, italyan soylusu ve Venedikli tüccar Taddeo Contarini...

Kıta felsefesi
3 yıl önce

kullanılan terim. 20. yüzyılın ikinci yarısında anadili İngilizce olan filozoflar tarafından, analitik felsefenin dışında kalan görüş ve düşünceler için...

Antik Çağ felsefesi
3 yıl önce

Sokrates'in kendisinden sonra gelen filozoflar üzerindeki etkisinin çok büyük olduğu düşünüldüğünden Sokrates'ten önceki filozofları Sokrates öncesi düşünürler...

Antik Çağ felsefesi, Antik Çağ felsefesi
John Locke
3 yıl önce

1632(1632-08-29) – 28 Ekim 1704), İngiliz klasik liberal düşüncenin öncüsü İngiliz filozof. Meşruti demokrasinin temel fikirlerini tutarlı bir şekilde toparlayabilen...

John Locke, Bristol, Felsefe Portalı, Filozof, Jean-Jacques Rousseau, Kişi, Liberalizm, Oxford İœniversitesi, Taslak, Rasyonel Pedagoji, Thomes Hobbes